Cafe Klare er en natcaféen for kvinder med 20 sovepladser. Café Klare tilbyder ro og hvile i nattetimerne og rådgivning og vejledning i dagtimerne. Cafe Klare ligger på Lyrskovgade på ydre Vesterbro lidt væk fra Mændenes Hjems øvrige tilbud, som alle er placeret på indre Vesterbro. Tilbuddet er udelukkende til kvinder, og mænd har ikke adgang. Målgruppen er hjemløse kvinder, der har et akut behov for ly og overnatning.

Vi søger en socialfaglig kollega 37 timer om ugen. Timerne vil primært være i dagtimerne på hverdage, klokken 07.00 – 15.00 mandag til fredag. Der kan dog være få planlagte vagter i aften- og nattetimer eller weekender. Din primære funktion vil bestå i at rådgive og vejlede vores brugere. Tilgangen i det daglige arbejde er baseret på skadesreduktion, relationsarbejde, omsorg og empowerment.

Café Klare er en Natcafé for kvinder, der fungerer som et trygt frirum i nattetimerne, hvor kvinderne kan sove, spise og tale med de vågne nattevagter. I dagtimerne tilbyder vi rådgivning og vejledning med henblik på at motivere og hjælpe til livsforandring. Café Klare ligger centralt på Vesterbro i København og er en del af Mændenes Hjem. Natcaféen er oprettet som et § 110 tilbud i henhold til Serviceloven og har plads til 20 sovende kvinder. På Café Klare kommer kvinder fra vidt forskellige baggrunde og med mange forskellige problematikker, som bl.a. vold, psykiske og psykiatriske problemer, stofbrug, prostitution, æresrelaterede problemer og meget andet.

 

I dagtimerne er hovedformålet at give kvinderne rådgivning og vejledning, der blandt andet – i samarbejde med kommuner og regioner – bevirker at flere udsatte kvinder udredes, får en social handleplan, kommer i behandling for eventuelt misbrug eller sindslidelse og får tilbud om egnet boform eller bolig. Café Klare har oparbejdet et bredt netværk af samarbejdspartnere med henblik på brobygning, der er medvirkende til, at vi er i stand til at give den enkelte kvinde den bedst mulige støtte. Om aftenen og natten er hovedformålet den skadesreducerende indsats; at give udsatte kvinder adgang til mad, varme og en tryg nattesøvn.

Din funktion som socialfaglig medarbejder i dagtimerne vil blandt andet være:
– At udføre aktivt relationsarbejde, både med den enkelte kvinde og i Cafe Klares fællesstue

– Arbejde for et trygt miljø i natcaféen med respekt for den enkeltes livssituation.

– Lave udredning i samarbejde med kvinderne omkring deres problemer i tæt dialog og samarbejde med Cafe Klares nattevagter og det øvrige dagpersonale.

– At udføre praktiske opgaver, såsom at holde natcaféen pæn, udlevere rent tøj og andre fornødenheder til kvinderne og sørge for at der er mad og kaffe mm.

– At være nærværende og observant i forhold til rummet og stemningen, forebygge og nedtrappe konflikter, være opmærksom på kvindernes fysiske og psykiske velbefindende, og om nødvendigt tilkalde lægevagt, ambulance eller politi.

– Løbende at orientere dig om arbejdsgange og den generelle situation på Café Klare.

– Brobygge til og samarbejde med hospitaler, kommuner, andre hjemløsetilbud, psykiatri mm.

 

Vi søger en kollega der:

  • Brænder for målgruppen
  • Er åben for sparring og kan give konstruktiv feedback
  • Har relevant uddannelse og erhvervserfaring evt. inden for psykiatrien
  • Har erfaring med empowerment, omsorg og relationsarberjde
  • kan arbejde kollegialt og selvstændigt
  • kan bevare overblikket og roen i pressede situationer
  • har den nødvendige skriftlighed til at dokumentere
  • kan arbejde fleksibelt
  • Er psykisk robust

 

Stillingsbetegnelse: Rådgiver

Løn: Efter gældende overenskomst.

 

Du er velkommen til at kontakte leder af Café Klare Ayfer Baykal på telefon nr.: 36 46 46 01 eller 24 46 46 15 for at høre nærmere om stillingen.

Sidste ansøgningsfrist 13. nov. 2015 kl. 12.00

Ansættelsessamtalerne forventes at blive afholdt i uge 47

 

Tiltrædelse: 1. januar

 

Hvis dette opslag fanger din interesse er du velkommen til at sende en mail med din ansøgning og CV til:

Ayfer Baykal: ab@maendeneshjem.dk

 

 

Hvis du ikke hører fra os, er stillingen besat til anden side.