Caféen er en café for mennesker, som bruger stoffer og opholder sig på den åbne stofscene på indre Vesterbro.

Caféen er et lavtærskeltilbud, som man ikke kan få karantæne fra. Selv hvis du har været voldsom og skabt konflikter, er du altid velkommen tilbage igen.

Cafeen arbejder skadesreducerende og har som formål at tilbyde stofbrugere og andre udsatte, der færdes på indre Vesterbro, et alternativ til livet på gaden.

Cafeen åbner dørene klokken 6.30, når en række andre sociale tilbud og natcafeer i København lukker. I morgentimerne er der altid travlt, og i timerne mellem 6.30-10.00 er der fyldt op i cafeen. Mange kommer for at starte dagen på en rolig måde, inden den hektiske dag på gaden går i gang. En kop kaffe, en ostemad, radioavisen i højtalerne og en snak med personalet om vejr og vind. Morgenerne er rolige åndehuller.

Tidligere åbnede cafeen kl. 12.00, men efter ønske fra lokalpolitiet og lokale skoler, har åbningstiden de seneste år været fra morgenstunden. Tidligere oplevede lokalpolitiet på Vesterbro, at der ofte var problemer med udadreagerende og dårlige mennesker, der gjorde skolevejene utrygge og forstyrrede gadebilledet og morgentrafikken. I dag er cafeen samlingssted i morgentimerne, og det er erfaringen at cafeens rolige stemning og morgenmad i maven er meget konfliktnedtrappende

I løbet af formiddagen er Sundhedsrummet til stede og laver opsøgende relationsarbejde, ligesom samarbejdpartnere som lokalpoliti, opsøgende gadeplanspsykiatri, opsøgende medarbejdere fra hjemløseenheden og andre ofte lægger vejen forbi. Cafeens personale har personaletoilet, personalerum og omklædning i Sundhedsrummet, så der er en naturlig løbende dialog og samarbejde mellem personalegrupperne.

Deltagere og personale i beskæftigelsesprojektet mødes for at planlægge dagens arbejdsaktiviteter; der er ofte forefaldende arbejdsopgaver med at holde cafeen ryddelig, holde pladsen foran Den Runde Firkant ren, ligesom der altid tages en renholdsrunde i nærområdet omkring Øksnehallen og Kvægtorvsgade. Derudover har beskæftigelsesprojektet diverse faste tjanser og samarbejder med nærtliggende virksomheder og institutioner om opsamling af kompostaffald, renhold og tekstilgenbrug. Beskæftigelsesprojektet kører rundt til andre sociale tilbud på Vesterbro – Reden, Mændenes Hjem og Cafe Klare med doneret og sorteret genbrugstøj, så alle tilbud har hylderne fyldt op med netop den slags tøj, som der er efterspørgsel på hos dem.

Hver dag serveres der i Cafeen morgenmad, frokost og aftensmad, som dygtige kokke laver af sunde råvarer. Vi får friske madvarer fra Fødevarebanken, og vi modtager også kaffe og madvarer fra  Ostebørsen og Risteriet.

Det er forskelligt, hvor mange gæster der kommer i cafeen, afhængigt af vejr, vind, tid på måneden mm. Der er dagligt omkring 500 serveringer af mad og drikke.

Når solen kommer frem, kommer der gerne lidt flere gæster, da det delvist skærmede udendørsområde foran cafeen er attraktivt for gadefolket, når solen skinner.

Stikprøveoptællinger i Cafeen viser, at der gennemsnitligt kommer mellem 300-400 unikke gæster dagligt i cafeen.

Udover serveringer af mad og drikke uddeles der også skadesreducerende værktøj fra cafeen; fixesæt, nåle, kogekar mv.

Målgruppen i cafeen spænder bredt over gadefolk; hjemløse, stofbrugere, mennesker med alkoholafhængighed, tidligere stofbrugere, psykisk syge, psykisk påfaldende og andre marginaliserede grupper. Dog kun mennesker som lever socialt udsat på flere parametre og fortrinsvis med danske rettigheder.

Cafeen scorer meget højt i brugertilfredshedsundersøgelser, hvor især den uformelle kontakt til personalet, hvor man ikke mødes som klient og myndighedsrepræsentant, men som mennesker og gæst og cafe/relationsmedarbejder, fremhæves. Også brugerinddragelsen og ansvarliggørelsen og medbestemmelsen i forhold til fysiske rammer, renhold, musikvalg, madlavning mm. fremhæves af gæsterne. De gode erfaringer med brugerinddragelse og ansvarliggørelse gør også, at beskæftigelsesindsatsen er naturligt forankret omkring cafeen.

Cafeen har igennem flere år haft fokus på at servere mad af høj kvalitet, som er særligt tilpasset brugergruppen. Brugergruppen er kendetegnet ved, at mange har nedsat appetit, fordøjelsesbesvær, dårlige tænder og psykiske udfordringer, der kan gøre det svært for dem at finde ro til et måltid. Kosten i cafeen er derfor indbydende, nærende og samtidig let at spise og fordøje. Det er en grundtanke i cafeen, at maden og måltiderne skal være et tilbud, som får gæsterne til at føle sig værdsatte og værdige. Dermed har cafeen været foregangsmænd i et opgør med tanken om at hjemløse kan og skal spises af med restemad og tørt brød.

Personalet i cafeen brobygger dagligt til andre samarbejdspartnere og myndigheder. Mange gange om dagen føles en gæst over til Sundhedsrummet. Den uformelle kontakt mellem personalet og gæsterne i cafeen gør at nogle gæsterne har nemmere ved at åbne op for deres problemer, end i mødet med en myndighedsperson. Det gælder særligt den gruppe gæster, som har psykiske lidelser og ikke føler sig trygge. Gennem gode relationer og tillidsarbejde får cafepersonalet ofte lov at bygge bro til relevante samarbejdspartnere, der kan hjælpe mennesket videre.

Grundlæggende værdier i tilgangen til gæsterne er respekt, anerkendelse, tillid og nærvær. Målet er, at møde gæsterne som hele unikke personer med en historie, en frihed, et positivt værd. Et mål er ikke at reducere dem til personer med en problemidentitet – ´narkomaner´ – eller problemadfærd.

Her er en kort video, hvor en af de ansatte fortæller mere om dagligdagen i cafeen og sin egen motivation for at arbejde der.

Relationsarbejdet mellem gæster, ansatte og frivillige vægtes meget højt. For at fungere som brobyggende tilbud arbejdes der med udgangspunkt i en ´reaktiv cafepædagogisk tilgang´. Den cafepædagogiske tilgang betyder, at det ikke er et krav for at benytte cafeen, at man som gæst ønsker hjælp til en forandring af sin tilværelse. Ideologien er, at man er god nok, som man er. Medarbejderne opsøger ikke gæsterne aktivt for at tilbyde deres hjælp eller gode råd. Ønsker en gæst hjælp af praktisk karakter, er det op til gæsten selv at henvende sig hos personalet, der så kan rådgive og vejlede i forhold til at komme i kontakt med myndigheder, sundhedstilbud, overnatningsmuligheder mv.

Afdelingsleder Martin Skriver Nielsen
mskn@maendeneshjem.dk
Telefon: 61 65 19 67