Har du lyst til at være frivillig?

Der er gode muligheder for at arbejde frivilligt med Mændenes Hjems brugere. En stor del af det frivillige arbejde er baseret på faglighed – fx som tandlæge, læge, yogalærer eller lignende, men der er også gode muligheder for at bidrage på andre måder. Frivilligheden organiseres ofte gennem nogle af de organisationer og foreninger, som vi samarbejder med. Som regel kræver frivilligarbejdet hos os, at du kan se dig selv i det frivillige arbejde i en længere periode, da det ofte tager et stykke tid at blive oplært og komme ind på livet af arbejdet og brugerne.

Herunder kan du læse om de forskellige tilbud under Mændenes Hjem, hvor det er muligt at blive frivillig. Under hver mulighed vil der være angivet, hvilken mail du skal kontakte i tilfælde af, at du er interesseret.

Frivillig tandlæge:
Mændenes Hjem har en tandlægeklinik ’Bisserne’, bemandet med frivillige tandlæger og tandplejere. Læs mere om Bisserne her. Hvis du er tandlæge eller tandplejer og gerne vil bidrage med frivilligt arbejde, kan du kontakte bisserne på bisserne@maendeneshjem.dk.

Frivillig læge:
Mændenes Hjem driver også en frivillig lægetjeneste. Et hold af frivillige læger samarbejder med det faste personale om at behandle og begrænse somatiske skader og sygdomme af både akut og længerevarende karakter. De frivillige læger skal som minimum have Sundhedsstyrelsens B-autorisation. Alt arbejde er ulønnet. Er du læge, og vil du gerne bidrage med frivilligt arbejde, kan du kontakte læge Eir F. Sødal på mail: eirsodal@gmail.com

Frivillig til Kontaktstedets brunch
Hver lørdag og søndag har Mændenes Hjems kantine lukket, og i stedet serverer de frivillige fra foreningen Fatimas Hånd lækker brunch for brugere og beboere. Kontakt Fatimas Hånd, hvis du vil være med til at lave mad i weekenderne.

Frivillig på Cafe Klare – om massør, yogalærer eller i madklub
I Cafe Klare er der en madklub, hvor man laver mad med kvinderne og spiser sammen en gang om ugen. Madklubbens frivillige organiseres gennem organisationen WeShelter. På Cafe Klare er der også tilbud om yoga og massage til kvinderne. Er du massør eller yoga-lærer og kunne du tænke dig at arbejde frivilligt, skal du kontakte WeShelters frivilligeindsats.

Har du lyst til at være frivillig i Café Dugnad?

Som frivillig i Café Dugnad vil du møde nogle af de mest udsatte mennesker i samfundet, hvor frivilligt arbejde ikke kun handler om ekstra engagerede hænder, men også om tilstedeværelse og mødet med andre mennesker i alle aldre og fra alle faggrupper i form af et fordomsfrit miljø.

Du får en grundig oplæring af medarbejderne, hvortil du får et indblik i det skadesreducerende arbejde, både fagligt og i praksis. Der vil være løbende kontakt og dialog med frivilligkoordinator. Der vil være frivilligmøder ca. 2 gange om året. Derudover inviteres du med til Dugnads og Mændenes Hjems sociale arrangementer, bl.a. den årlige sommerfest og Julefrokost.

Som frivillig i Dugnad er det en forudsætning, at du møder vores gæster på en ligeværdig og respektfuld måde og har en interesse for det arbejde, vi laver. Du skal kunne tage én vagt minimum hver 14. dag, minimum 4 timer pr. vagt.

Dine arbejdsopgaver består bl.a. i servering af mad og drikke, udlevering af injektions-og rygeudstyr, kontakt med gæsterne/relationsarbejde, skabe hygge i caféen, holde caféen ren og ryddelig. Du kan også være med til at igangsætte aktiviteter.

Du ansøger om at blive frivillig ved at skrive til dva@maendeneshjem.dk, hvor du kort fortæller hvem du er og hvorfor du gerne vil arbejde frivilligt i Dugnad. På baggrund af din henvendelse inviteres du til en frivilligsamtale, hvor du vil blive introduceret for vores arbejde og de fysiske rammer. Herefter aftales der en dag for en introvagt med de faste medarbejdere. Der vil blive udleveret en kontrakt, ambulanceplan og tavshedserklæring. som skal underskrives.

Har du lyst til at være frivillig i Tøjprojektet?

Vi søger frivillige til Tøjprojektet, som sigter efter den mest effektive genanvendelse af tøj og tekstiler. Tøjprojektet er en del af Beskæftigelsen, som du kan læse mere om under AFDELINGER.

Tøjprojektet består af to dele; Tøjsorteringen og Tøjbutikken. Alt tøj og tekstiler indleveres til Mændenes Hjem og gennemgår herefter en sorteringsproces. Alt tøj og tekstiler bliver sorteret med henblik på forskellige genanvendelsesmuligheder. Det er muligt at være frivillig i Tøjsorteringen eller Tøjbutikken eller en kombination af disse.

Uanset om det er Tøjsortering eller Tøjbutikken, der interesserer dig, får du en grundig oplæring af medarbejderne. Du vil også blive præsenteret for de ansatte i Beskæftigelsen og de ansatte i Café Dugnad. Der vil være løbende kontakt og dialog med frivilligkoordinator samt projektkoordinator. Der vil være frivilligmøder ca. 2 gange om året. Derudover inviteres du med til Dugnads og Mændenes Hjems sociale arrangementer, b.la. den årlige sommerfest og Julefrokost.

Som frivillig er du interesseret i det arbejde, vi laver, og du møder andre mennesker med rummelighed og ligeværdighed. Du skal kunne tage én vagt minimum hver 14. dag. Timeantallet kan tilrettelægges efter behov.

Tøjsortering

Har du lyst til at arbejde med sortering af tøj og tekstiler og interesserer du dig for relationsarbejde med deltagere fra Beskæftigelsen? Ansatte i Beskæftigelsen og frivillige er centrale i et arbejdsfællesskab, hvor vi sigter efter at løfte opgaven med sortering af tøj i tre forskellige kategorier; tøj til Mændendes Hjem’s brugere, tøj til salg i Tøjbutikken eller videresending af tøjet til Litauen, hvor tekstilerne genanvendes i andre produkter.

I Tøjsorteringen vil du møde og arbejde sammen med andre frivillige, ansatte fra Mændenes Hjem samt folk fra den åbne stofscene på Vesterbro og andre socialt udsatte mennesker. Arbejdet vil foregå i rammer der fordrer socialt samvær og kvalitetstid. Alle involverede forventes at kunne rumme og acceptere forskelligheder i personligheder og livsvilkår, såvel som arbejdsgange. Det frivillige arbejde vil primært bestå i at støtte de mennesker, som deltager i projektet gennem Beskæftigelsen og at hjælpe til med at sortere tøj og løse de udenomsopgaver, som vil opstå i forbindelse med arbejdet.

Det er muligt at være frivillig i Tøjsorteringen mellem klokken 10-13.30 alle hverdage.

Tøjbutikken

I Tøjbutikken vil du møde alle slags mennesker, som interesserer sig for genbrug af tøj. Butikken sigter efter at kunne sælge en skøn blanding af tøj (alt fra retrotøj til mærkevarer) til mennesker, der interesserer sig for genanvendelse af tøj og støtte af socialt udsatte. Pengene der genereres i Tøjbutikken, går til at drive Tøjprojektet (herunder lønninger til de, som er aktive gennem Beskæftigelsen) og til andre aktiviteter under Beskæftigelsesprojektet.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af kassebetjening, almindelig opfyldning af tøj/varer samt kundekontakt. Tøjbutikken er ikke en brugerinddragende del af Tøjprojektet. Det forventes alligevel, at du har en interesse for socialt udsatte og formår at kunne navigere i miljøet omkring Mændenes Hjem, da butikken er placeret op ad SKYEN. Alle involverede forventes, at interessere sig for tøj og service samt have en god energi.

Det er muligt at være frivillig i Tøjbutikken fra 13-18 alle hverdage og lørdage mellem 11-16.

Du ansøger om at blive frivillig ved at skrive til dva@maendeneshjem.dk, hvor du kort fortæller hvem du er, hvorfor du gerne vil arbejde frivilligt i Tøjanvendelsesprojektet og hvilken del, som du tror, du interesserer dig mest for. På baggrund af din henvendelse inviteres du til en frivilligsamtale, hvor du vil blive introduceret for Café Dugnad og Beskæftigelsen, herunder Tøjanvendelsesprojektet. Herefter aftales der en dag for en introvagt med de faste medarbejdere. Der vil blive udleveret en kontrakt, ambulanceplan og tavshedserklæring, som skal underskrives.