Mændenes Hjems Boafdeling søger medarbejder til aften/natteam

Har du interesse, lyst og overskud til at arbejde med nogle af de mest udsatte mennesker i
Danmark. Vil du være med til at yde en vigtig social- og sundhedsfaglig indsats?

 

Vi søger:
1 fast medarbejder 30 timer om ugen, med gode muligheder for merarbejde (f.eks.
pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller sosu-assistent)

 

Om stillingen:
Aftennatteamet blev oprettet 1/4 2018 i Boafdelingen.

Vores boafdeling består af
 Herberget § 110, 30 pladser, beliggende på 1., 2. og 3.sal
 Boenheden § 107, 10 pladser, 3. sal
 Bofællesskabet § 108, 8 pladser, 4. sal

Alle 3 afsnit har personaler, som arbejder i dagtimerne mandag til fredag, samt enkelte aftener. Det nye team arbejdet tæt sammen med medarbejderne i de tre boafsnit, samt med aften- og nattevagter i Kontaktstedet, hvor der er personale døgnet rundt.

Arbejdstider mandag til torsdag kl. 18.00-02.00, fredage kl. 18.00-24.00, weekend kl. 11.00-19.00. Man arbejder 5-2-2-5 (arb-fri-arb-fri).På nogle hverdage overlapper arbejdstiden med personalet i de tre boafsnit. Fra kl. 24.00 til 02.00 mandag til torsdag arbejder man sammen med nattevagterne i Kontaktstedet. Man arbejder tæt sammen med det øvrige det øvrige personale bl.a. via overlapsmøder og via journalisering i sager, i forbindelse med udarbejdelse af opholdsplaner m.m.

 

Opgaver:

Pædagogisk

– Relationsarbejde, støtte beboerne, motivere til behandling, bolig mm.

– Indskrivning af herbergsbeboere.

– Skabe tryghed ved tilstedeværelse.

– Konfliktforebyggelse og håndtering.

– Værelsesrunder.

– Sociale arrangementer i huset, F.eks. servering af mad som er tilberedt på forhånd i weekenderne.

 

Praktisk

– Arbejde med at støtte og hjælpe beboerne med oprydning, rengøring på værelser og tøjvask.

– Forefaldende praktiske opgaver som rengøring, tømning og nedbæring af effekter fra fraflyttede værelser.

 

Sundhedsfagligt

– F.eks. medicinhåndtering og sårpleje

– Være primærperson i akutte sundhedsfaglige situationer.

– Samarbejde med interne og eksterne sundhedsfaglige medarbejdere om behandling og vurdering af sundhedsfaglige problematikker.

 

Kvalifikationer:

Social eller sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller sosu-assistent.

 

Gerne erfaring med:

Stofbrugere, psykisk syge, skriftlighed, journalisering, arbejde i sager med f.eks. opholdsplaner, samarbejde med myndigheder og konfliktforebyggelse og håndtering.

 

Vi kan tilbyde:

 • En velfungerende arbejdsplads med spændende og udfordrende arbejdsopgaver.
 • Dygtige og dedikerede kollegaer.
 • Faglig sparring, supervision og tema/mødedage.
 • Samarbejde med mange interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Tæt samarbejde, vidensdeling og sparring i et engageret tværfagligt miljø.
 • Et meningsfuldt arbejde hvor du kan være med til at gøre en forskel til gavn for nogle de mest udsatte mennesker i Danmark.

 

Vi forventer, at du:

 • Har gode samarbejdsevner.
 • Har lyst til en del praktisk arbejde og ikke er sart i forhold til lugte og udfordrende rengøring.
 • Evner på en god måde at få dagligdagen til at fungere med beboerne.
 • Har en stor rummelighed og tolerance.
 • Har høj faglighed og er etisk velfunderet i det pædagogiske arbejde.
 • Er psykisk robust i forhold til at arbejde med udadreagerende beboere og et krævende arbejdsmiljø blandt hårdt ramte misbrugere.
 • Har erfaring med og kendskab til dokumentation og kan arbejde på et højt skriftligt niveau og har interesse i dette.
 • Er nysgerrig og interesseret i målgruppen og optaget af deres sociale og sundhedsfaglige problemstillinger.
 • Du kan skabe relationer der kan skabe tillid og udgangspunkt for forandring for beboerne.
 • Kan arbejde skadesreducerende ift. beboernes sundhed, misbrug, økonomi mv.
 • Har forståelse for hvorfor misbrugeres handlemønstre er som de er.
 • Er åben for sparring og kan give konstruktiv feedback.
 • Kan bevare roen i pressede situationer.

Stillings- og funktionsbeskrivelse er under udarbejdelse.

 

Ansøgning sendes pr. mail til:
Michael Dylmer på mail md@maendeneshjem.dk.

Ansøgningsfrist:
Søndag d. 21. oktober 2018.

Ansættelsessamtaler:
Mandag d. 29. eller tirsdag d. 30. oktober 2018.

Tiltrædelse:
1. december 2018.

Hvis man ikke bliver indkaldt til samtale, er man ikke kommet i betragtning til stillingerne.

Yderligere information og stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos:

Michael Dylmer på mobil 42 31 81 07 eller e-mail md@maendeneshjem.dk.

I uge 42 dog til forstander Ivan Christensen på mobil 24 47 19 77 eller e-mail
ic@maendeneshjem.dk.