Mændenes Hjem er beliggende på Vesterbro og driver på adressen forskellige botilbud, kontaktsted, stofindtagelsesrum, sygeplejeklinik, tandlægeklinik, samt kantine. 48 mænd bor på adressen, dagligt benyttes huset af mere end 500 forskellige mennesker, der lever som hjemløse og udsatte. Mændenes Hjem driver også andre aktiviteter i kvarteret.

Mændenes Hjems kantine har i øjeblikket udover køkkenlederstillingen en fuldtids og en deltidsansat.

Kantinen holder åbent alle hverdage kl. 8.15-9.30, 12.00-13.30 og 17.00-18.30. Dagligt kommer 40-50 personer til frokost og til aftensmad 35-55 personer.

Køkkenet leverer høj kvalitet på det kulinariske og har særligt fokus på at levere den rigtige mad til de rigtige mennesker. Køkkenet leverer også mad kaffe, te m.m. til møder, kurser og sociale arrangementer på Mændenes Hjem.

Dine kvalifikationer

– Har uddannelse og erfaring inden for madlavning.

– Har erfaring med planlægning og ledelse.

- kan arbejde kollegialt og selvstændigt.

– kunne arbejde i nær kontakt med udsatte borgere.

– Er åben for sparring og kan give konstruktiv feedback.

– kan bevare roen i pressede situationer.

– kan arbejde fleksibelt.

Dine funktioner vil blandt andet være:

– Lede og fordele arbejdet i køkkenet.

– Deltage praktisk i den daglige drift, med indkøb, planlægning, produktion af mad, salg, oprydning

rengøring, regnskab osv.

– udarbejde og udvikle menuen i samarbejde med kollegaerne, både i det daglige og på et

overordnet plan, som tager højde for Mændenes Hjems brugeres forskellige nationalitet,

religion og ernæringsmæssige behov, appetit, tandstatus mm.

– Medvirke til udvikling af køkkenet og af Mændenes Hjems arbejde på tværs med kost- og

ernæring.

– Medvirke til udvikling af køkkenets samarbejde med resten af Mændenes Hjems aktiviteter.

Løn efter gældende overenskomst.

Arbejdstider: 37 timer pr. uge. Tjenesteplanen er i øjeblikket en 3 ugers turnus med 2 ugers dagvagt startende kl. 7, og en uges aftenvagt som slutter kl. 19.30.

Ansøgningsfrist: fredag d. 18. maj 2018 kl. 12.

Ansættelsessamtalerne forventes at blive afholdt sidst i uge 21 eller i starten af uge 22.

* Hvis man ikke bliver indkaldt til samtale, er man desværre ikke kommet i betragtning til stillingen.

Tiltrædelse: den 1. juli 2018 eller hurtigst muligt.

Du er velkommen til at ringe til Michael på tlf.nr.: 42 31 81 07

Ansøgning sendes til

Michael Dylmer

Afdelingsleder

Boafdelingen md@maendeneshjem.dk