OBS: Ansøgningsfristen er overskredet på denne stilling. Uopfordrede ansøgninger kan sendes til ic@maendeneshjem.dk.

Mændenes Hjem er beliggende på Vesterbro og driver på adressen forskellige botilbud, kontaktsted, Stofindtagelsesrum, sygeplejeklinik, tandlægeklinik, samt kantine. 45 mænd bor på adressen, dagligt benyttes huset af mere end 500 forskellige mennesker, der lever som hjemløse og udsatte. Mændenes Hjem driver også andre aktiviteter i kvarteret.

Vi søger snarest en medarbejder med socialfaglig baggrund til vores herberg som drives i henhold til servicelovens § 110. Herberget er beliggende på 1., 2. og 3. etage i Lille Istedgade 2., 1706 KBH.V. Der er 27 pladser. Den ledige stilling er den ene af to på 37 timer om ugen.
Vi søger:
• Socialfaglig baggrund, gerne f.eks. socialrådgiver.
• Dokumenteret erfaring fra arbejde med misbrugere.
• Gerne erfaring fra arbejde med hjemløse.
• Gerne erfaring med CSC social/ opholdsplaner forandringskompasser mv.
• Erfaring med lovgivning og indsatser for social udsatte.

Vi kan tilbyde:
• En velfungerende arbejdsplads med spændende og udfordrende arbejdsopgaver.
• Dygtige og dedikerede kollegaer.
• Faglig sparring, supervision og tema/mødedage.
• Samarbejde med mange interne og eksterne samarbejdspartnere.
• Tæt samarbejde, vidensdeling og sparring i et engageret tværfagligt miljø.
• Et arbejde hvor du kan være med til at gøre en forskel til gavn for nogle de mest udsatte mennesker i Danmark.

Vi forventer at du:
• Har gode samarbejdsevner.
• Evner på en god måde at få dagligdagen til at fungere med beboerne.
• Har en stor rummelighed og tolerance.
• Har høj faglighed og er etisk velfunderet i det pædagogiske arbejde.
• Er psykisk robust i forhold til at arbejde med udadreagerende beboere og et krævende arbejdsmiljø blandt hårdt ramte misbrugere.
• Har erfaring med og kendskab til dokumentation og kan arbejde på et højt skriftligt niveau og har interesse i dette.
• Er nysgerrig og interesseret i målgruppen og optaget af deres sociale og sundhedsfaglige problemstillinger.
• Kan skabe relationer der kan skabe tillid og udgangspunkt for forandring for beboerne.
• Kan arbejde skadesreducerende ift. beboernes sundhed, misbrug, økonomi mv.
• Har forståelse for hvorfor misbrugeres handlemønstre er som de er.
• Er åben for sparring og kan give konstruktiv feedback.
• Kan bevare roen i pressede situationer.
• Er indstillet på praktisk arbejde som f.eks. at oprydning og rengøring på værelser i akutte situationer, pakke fraflyttede beboeres effekter. Og ikke er sart overfor lugte mm.

Stillingsbetegnelse: Herbergsmedarbejder.

Løn og arbejdstider: Løn efter gældende overenskomst.

Arbejdstider: Dagtimerne på hverdage, om tirsdagen til kl. 20.
Ansøgningsfrist: Mandag d. 18. april 2016.
Ansættelsessamtalerne: Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 26. april. Hvis du ikke bliver indkaldt til samtale, er du ikke kommet i betragtning til stillingen.
Tiltrædelse: 1. juni 2016.

Eventuelle spørgsmål.: ret henvendelse til afdelingsleder Michael Dylmer på tlf. 42 31 81 07 eller på mail md@maendeneshjem.dk

Ansøgning sendes til:
Michael Dylmer
Afdelingsleder
Boafdelingen
md@maendeneshjem.dk