Har du interesse, lyst og overskud til at arbejde med nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark. Vil du være med til at yde en vigtig social- og sundhedsfaglig indsats?

 

Vi søger:

4 faste medarbejdere 30 timer om ugen, med gode muligheder for merarbejde. (f.eks. pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller sosu-assistent)

Foreløbigt i 6 måneder, med forventning om at gøre det permanent. De 4 medarbejdere skal være med til at starte den nye indsats op. De 2 første uger er der introduktion og planlægning af den nye indsats bl.a. i samarbejde med medarbejderne i Boafdelingen og Mændenes Hjems ledelse.

 

Om stillingen:

Vi opretter nu et nyt aften/nat team til Boafdelingen.

 

Boafdelingen på Mændenes Hjem består af

 • Herberget § 110, 30 pladser, beliggende på 1., 2. og 3.sal
 • Boenheden § 107, 10 pladser, 3. sal
 • Bofællesskabet § 108, 8 pladser, 4. sal

 

Alle 3 afsnit har personaler, som arbejder i dagtimerne mandag til fredag, samt enkelte aftener. Der er personale i Kontaktstedet i stueetagen døgnet rundt alle dage.

 

Arbejdstider mandag til torsdag kl. 18.00-02.00, fredage kl. 18.00-24.00, weekend kl. 11.00-19.00. Man arbejder 5-2-2-5 (arb-fri-arb-fri), andre modeller, f.eks. 7-7 kan komme på tale. Vikardækning ved ferie og andet fravær.

 

Det nye team arbejdet tæt sammen med medarbejderne i de tre boafsnit, samt med aften- og nattevagter i Kontaktstedet. På nogle hverdage overlapper arbejdstiden med personalet i de tre boafsnit.

 

Fra kl. 24.00 til 02.00 mandag til torsdag arbejder man sammen med nattevagterne i Kontaktstedet.

 

Man arbejder tæt sammen med det øvrige det øvrige personale bl.a. via overlapsmøder og via journalisering i sager, i forbindelse med udarbejdelse af opholdsplaner m.m.

 

Opgaver:

Pædagogisk

 • Relationsarbejde , støtte beboerne, motivere til behandling, bolig mm.
 • Indskrivning af herbergsbeboere.
 • Skabe tryghed ved tilstedeværelse.
 • Konfliktforebyggelse og håndtering.
 • Værelsesrunder.
 • Sociale arrangementer i huset, F.eks. servering af mad som er tilberedt på forhånd i weekenderne.

 

Praktisk

 • Arbejde med at støtte og hjælpe beboerne med oprydning, rengøring på værelser og tøjvask.
 • Forefaldende praktiske opgaver som rengøring, tømning og nedbæring af effekter fra fraflyttede værelser.

 

Sundhedsfagligt

 • eks. medicinhåndtering og sårpleje
 • Være primærperson i akutte sundhedsfaglige situationer.
 • Samarbejde med interne og eksterne sundhedsfaglige medarbejdere om behandling og vurdering af sundhedsfaglige problematikker.

 

Kvalifikationer:

Social eller sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller sosu-assistent.

 

Gerne erfaring med:

Stofbrugere, psykisk syge, skriftlighed, journalisering, arbejde i sager med f.eks. opholdsplaner, samarbejde med myndigheder og konfliktforebyggelse og håndtering.

 

Vi kan tilbyde:

 • En velfungerende arbejdsplads med spændende og udfordrende arbejdsopgaver.
 • Dygtige og dedikerede kollegaer.
 • Faglig sparring, supervision og tema/mødedage.
 • Samarbejde med mange interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Tæt samarbejde, vidensdeling og sparring i et engageret tværfagligt miljø.
 • Et meningsfuldt arbejde hvor du kan være med til at gøre en forskel til gavn for nogle de mest udsatte mennesker i Danmark.

 

Vi forventer, at du:

 • Har gode samarbejdsevner.
 • Har lyst til en del praktisk arbejde og ikke er sart i forhold til lugte og udfordrende rengøring.
 • Evner på en god måde at få dagligdagen til at fungere med beboerne.
 • Har en stor rummelighed og tolerance.
 • Har høj faglighed og er etisk velfunderet i det pædagogiske arbejde.
 • Er psykisk robust i forhold til at arbejde med udadreagerende beboere og et krævende arbejdsmiljø blandt hårdt ramte misbrugere.
 • Har erfaring med og kendskab til dokumentation og kan arbejde på et højt skriftligt niveau og har interesse i dette.
 • Er nysgerrig og interesseret i målgruppen og optaget af deres sociale og sundhedsfaglige

problemstillinger.

 • Kan skabe relationer der kan skabe tillid og udgangspunkt for forandring for beboerne.
 • Kan arbejde skadesreducerende ift. beboernes sundhed, misbrug, økonomi mv.
 • Har forståelse for hvorfor misbrugeres handlemønstre er som de er.
 • Er åben for sparring og kan give konstruktiv feedback.
 • Kan bevare roen i pressede situationer.

 

Stillings og funktionsbeskrivelse er under udarbejdelse.

 

Ansøgning sendes pr mail til:

Michael Dylmer på mail md@maendeneshjem.dk.

 

Ansøgningsfrist:

Fredag d. 23.februar 2018.

 

Ansættelsessamtaler:

Tirsdag d. 27. februar 2018.

 

Tiltrædelse:

1 april 2018

 

Hvis man ikke bliver indkaldt til samtale, er man ikke kommet i betragtning til stillingerne.

 

Yderligere information samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos:

Michael Dylmer på mobil 42318107 eller e-mail md@maendeneshjem.dk

I uge 7 dog til forstander Ivan Christensen på mobil  24471977 eller e-mail ic@maendeneshjem.dk.