Er du en ildsjæl med stor interesse, lyst og overskud til at arbejde med nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark? Vil du være med til at yde en vigtig social- og sundhedsfaglig indsats? Og er du psykisk robust og god til at navigere og holde hovedet koldt i et ofte hektisk miljø?

Mændenes Hjem søger nu pædagoger, der vil være med til at løfte den spændende og vigtige opgave med at drive stofindtagelsesrum.

Vi kan tilbyde:
• En spændende arbejdsplads med en gruppe dygtige og dedikerede kollegaer.
• Et udviklingsprojekt hvor medarbejderne har stor indflydelse på udviklingen af tilbuddet.
• Oplæring, faglig sparring, månedlig supervision og tema/mødedage.
• Tæt samarbejde, vidensdeling og sparring i et engageret tværfagligt miljø.
• Et arbejde hvor du kan være med til at gøre en forskel til gavn for nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark.

Læs mere om det pædagogiske arbejde i stofindtagelsesrummet her. 

Vi forventer, at du:
• Har høj faglighed og er etisk velfunderet i det pædagogiske arbejde.
• Har interesse for og synes det giver mening at arbejde ud fra en skadesreducerende tilgang.
• Er rummelig, psykisk robust og kan navigere i et ofte hektisk miljø.
• Har erfaring med/ kendskab til dokumentation og metodeudvikling.
• Trives med udviklingsprojekter, hvor alt ikke er givet på forhånd.
• Har overskud, gode kommunikationsevner og humor
• Er nysgerrig, interesseret i målgruppen og optaget af deres sociale problemstillinger.

Relevant erfaring med målgruppen og kendskab fra arbejdet på udsatteområdet vil være en fordel.

Stillingerne besættes på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte ansøgers kompetencer i forhold til opgaven.
Arbejdstiden:
Dag- og aftenvagter i tidsrummet mellem 07.30-23.30, samt weekendarbejde hver tredje uge.

Arbejdet tilrettelægges, så alle medarbejdere kender og kan indgå i flere funktioner på Mændenes Hjem for at sikre variation i den enkelte medarbejders opgaver og arbejdsdag og for at mindske sårbarheden.

Løn:
Efter gældende overenskomst, plus tillæg.

Tiltrædelse:
Er d. 01.07. 2016.

Løn:
Efter gældende overenskomst, plus tillæg.

Ansøgning sendes pr. mail til:
Afdelingsleder Rasmus Koberg Christiansen på rkc@maendeneshjem.dk

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 20. Hvis man ikke bliver indkaldt til samtale, er man ikke kommet i betragtning til stillingerne.

Ansøgningsfrist: mandag d. 9.5.2016.

Yderligere information, samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos:
Rasmus Koberg Christiansen på tlf. 20 31 50 72.