OBS: Ansøgningsfristen er overskredet på denne stilling. Uopfordrede ansøgninger kan sendes til ic@maendeneshjem.dk.

Mændenes Hjems Kontaktsted søger socialrådgiver til fast dagvagt.
Er du en ildsjæl med interesse, lyst og overskud til at arbejde med udsatte stofbrugere og hjemløse? Vil du være med til at yde en vigtig socialfaglig indsats?
Mændenes Hjems Kontaktsted er et døgnåbent akuttilbud til hjemløse og udsatte stofbrugere. Vores cafemiljø tilbyder stabilitet, kontakt og støtte til at leve et mindre udsat liv. Som fast dagvagt skal du være den der samler trådene fra døgnets begivenheder og formidler kontakt til relevante samarbejdspartnere fra f.eks. Hjemløse Enheden, rådgivningscentre, kommuner, sundhedstilbud og psykiatri. Samtidig skal du være en synlig og tilgængelig medarbejder, der hjælper til ved akutte behov, konflikter og skadesreducerende tiltag.
Vi søger:
• En medarbejder med erfaring i arbejdet med målgruppen og evnen til at skabe relationer og tryghed samt at motivere og bygge bro til myndigheder og samarbejdspartnere.
Vi kan tilbyde:
• En spændende arbejdsplads med en gruppe dygtige og dedikerede kollegaer.
• Faglig sparring, månedlig supervision og tema/mødedage.
• Tæt samarbejde, vidensdeling og sparring i et engageret tværfagligt miljø
• Et arbejde hvor du kan være med til at gøre en forskel til gavn for
nogle de mest udsatte mennesker i Danmark.

 

Vi forventer at du:
– Har høj faglighed og er etisk velfunderet i det pædagogiske og socialfaglige arbejde.
– Er rummelig og psykisk robust og kan navigere i et ofte hektisk miljø.
– Er nysgerrig og interesseret i målgruppen og optaget af deres sociale problemstillinger.
– Er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt.
Arbejdstiden: Dag- og aftenvagter i tidsrummet 7.00-23.30; dog primært dagvagter. Der er
weekendvagter hver 6. uge. Stillingen er på 37 timer om ugen.
Løn:
Efter gældende overenskomst plus tillæg for området.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist den 29.marts 2016 kl.10.00. Ansøgning sendes pr. mail til Eskil Thylstrup på: et@maendeneshjem.dk
Samtaler afholdes i slutningen af uge 15. Hvis man ikke er blevet indkaldt til samtale, er man ikke
kommet i betragtning.
Har du spørgsmål til stillingen kan du ringe til Mændenes Hjems forstander Ivan Christensen telefon 24 47 19 77 –
dog ikke i uge 12.