Om jobbet

Stillingen er en fuldtids socialrådgiver til Den Runde Firkant med opgaver i Sundhedsrummet, i vores beskæftigelse og med opsøgende arbejde i Cafeen og på pladsen ved Den Runde Firkant.

Socialrådgiveren i Sundhedsrummet har en mangfoldig funktion og dækker opgaver på individniveau, organisatorisk niveau og på samfunds- og lokalmiljømæssigt niveau. Der vil også være opgaver af administrativ karakter og ift. arbejdstidsplanlægning.

På individniveauet er arbejdsopgaverne knyttet til de konkrete kontakter og forløb med brugere. Der kan både være tale om langvarige og komplekse forløb, der imødekommer en vifte af sociale problematikker hos den enkelte og om kortvarige kontakter, hvor der løses en konkret problemstilling her og nu. Problemstillingerne kan for eksempel være vedrørende boligsituation, job, økonomi, pension, familieforhold, rusmiddelafhængighed mv.

Der arbejdes skadesreducerende med fokus på livskvalitet.

Vi dokumenterer i elektroniske journalsystemer.

Stillingen er en fuldtidsstilling, på 37 timer.

Jobbet kræver overblik samt erfaring med at samarbejde og koordinere på tværs af faggrupper og indsatser.

Om Den Runde Firkant

Den Runde Firkant består af Sundhedsrummet samt Dugnad – Cafe & Beskæftigelse.

Sundhedsrummet er en del af Mændenes Hjems Sundhedsafdeling, hvor der i det daglige er et tæt samarbejde med vores øvrige aktiviteter og med en række regionale og kommunale samarbejdspartner, herunder lægerne tilknyttet Københavns Kommunes Center for Udsatte og Voksne Familier.

Dugnad – Cafe & Beskæftigelse er et tilbud for mennesker, som bruger stoffer og opholder sig på den åbne stofscene på indre Vesterbro. Tilbuddet er et skadesreducerende lavtærskeltilbud

Om dig

Minimum 5 års erfaring som socialrådgiver.

 • Fagligt engageret.
 • Forvaltningserfaring og/eller stort kendskab til offentlige forvaltning.
 • Kendskab til beskæftigelsesindsatsen.
 • Kendskab til frivilligt arbejde.
 • At du er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt.
 • Du arbejder sikkert og ansvarligt, både selvstændigt og i tæt samarbejde med andre faggrupper.
 • At du er åben, fleksibel og kreativ.
 • Du sætter pris på et godt grin og ser muligheder frem for barrierer.
 • Arbejder behovsorienteret.
 • IT kendskab på brugerniveau, og gerne mere.
 • Synes udvikling er sjovt.
 • Nysgerrighed og lyst til at lære og prøve noget nyt.

Vi tilbyder

 • Tæt samarbejde, vidensdeling og sparring i et engageret tværfagligt team.
 • Månedlig supervision samt kollegial coaching.
 • Introduktionsforløb.
 • Gode uddannelses- og udviklingsmuligheder.
 • Faste personale møder både internt og på tværs.
 • Løn efter gældende overenskomst for området.

Om stillingen i øvrigt

Ansøgningsfrist: fredag den 16/2-18, (ansøgninger sendt efter d. 16/2-18, kommer ikke i betragtning)

Ansøgning samt CV sendes til: Michael F-Pedersen, Sundhedsfaglig leder, Mændenes Hjem: mf@maendeneshjem.dk

Michael kan kontaktes for yderligere oplysninger, evt. på telefon 50 60 04 05.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

Samtaler gennemføres i uge 8

Ansættelsesdato: 1. april 2018