Vi søger to socialfaglige aftenvagter til Mændenes Hjems Kontaktsted – et ganske særligt job på et helt specielt sted.

Mændenes Hjems Kontaktsted er et døgnåbent akuttilbud til hjemløse og udsatte stofbrugere. Det er her, du træder ind, når du åbner døren til Mændenes Hjem. Døren går op omkring 2700 gange om døgnet og der er omkring 550 forskellige brugere i det tidsrum. Du ved aldrig, hvem der træder ind ad døren og hvilken hjælp de har behov for – nogle vil bare varme sig lidt og have lidt mad, andre gange skal du konfliktmægle, hjælpe med akut behov eller sagsbehandle og skabe kontakt til samarbejdspartnere. Kontaktstedet tilbyder stabilitet, kontakt og støtte til at leve et mindre udsat liv.

Brugerne lever meget udsatte liv og lever med afhængighed, hjemløshed, psykisk og fysisk sygdom og mange andre svære livsvilkår. Det giver en uforudsigelig og til tider kaotisk dagligdag. Til gengæld er her mange knus og varme relationer, et stærkt sammenhold samt stor fleksibilitet og vilje til udvikling. Som socialfaglig er det din fornemmeste opgave at sikre, at vi leverer det bedste tilbud til brugerne. De skal mødes med et højt fagligt niveau og her skal samtidig være masser af omsorg og rart at være. På individniveauet er arbejdsopgaverne knyttet til konkrete kontakter og forløb med brugere. Der kan både være tale om langvarige og komplekse forløb, der indeholder en vifte af sociale problematikker hos den enkelte og om kortvarige kontakter, hvor der løses en konkret problemstilling her og nu. Problemstillingerne kan for eksempel være vedrørende boligsituation, job, økonomi, pension, familieforhold, rusmiddelafhængighed mv.

De brugere, der kommer i Mændenes Hjems tilbud, mangler ofte overblik over egen situation, og det kan være vanskeligt at se den umiddelbare løsning. Derfor er det væsentligt, at du er initiativrig, opsøgende og handlingsorienteret i forhold til en fleksibel problemløsning. Af og til er du den eneste person, der hjælper, mens det i andre tilfælde handler om at koordinere en indsats. Der vil ikke kun være din faglighed som bliver sat i spil, men også din personlighed og brugertilgang. Med det brede samarbejde er det desuden væsentligt, at du er skarp i forhold til at overholde regler for samtykke og GDPR, ligesom det er væsentligt, at du kan dokumentere sagligt og grundigt i elektroniske journalsystemer.

Arbejdstimerne er imellem kl 15 og 23, hver anden uge. Du er velkommen at kontakte afdelingsleder Tummas på 22692914, hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfrist er 25. marts kl. 12 og tiltrædelse den 1. maj 2020.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis. Ansøgning sendes til tjo@maendeneshjem.dk.

Vi forventer at holde samtaler mandag i uge 14.