Er du det menneske, der kan sørge for rolige og hyggelige rammer, samt skabe tryghed for en gruppe kvinder, som lever et kaotiske liv? Kan du arbejde helhedsorienteret, og ønsker du at bidrage med at styrke og fremme kvindernes selvværd og færdigheder gennem praktisk og social hjælp?

Så er du måske en af Café Klares nye nattevagter.

Café Klare er en natcafé for kvinder, der fungerer som et trygt frirum i nattetimerne, hvor kvinderne kan sove, spise og tale med de vågne nattevagter. I dagtimerne tilbyder vi rådgivning og vejledning med henblik på at motivere og hjælpe til livsforandring. Café Klare ligger centralt på Vesterbro i København og er en del af Mændenes Hjem. Natcaféen er oprettet som et § 110-tilbud i henhold til Serviceloven, og har plads til 20 sovende kvinder. På Café Klarekommer kvinder med vidt forskellige baggrunde og med mange forskelligeproblematikker, som bl.a. hjemløshed, ensomhed, krisesituationer, misbrug ellerpsykisk relaterede problemstillinger.

Nattevagterne skal støtte op om det socialfaglige personales arbejde, og skal involvere kvinderne i at skabe hjemlige rammer og god stemning på Café Klare, såtilbuddet i mindre grad bærer præg af institution, og i højere grad af et fælles hjem, som vi hver især har ansvar for og føler ejerskab over.

Vi søger vågne nattevagter til vores 3 forskellige rul.

Rul 1: Arbejdsdage mandag aften – torsdag morgen. Arbejdstid kl. 19.00 – 07.30, stillingen er en fuldtidsstilling.

Rul 2: Arbejdsdage hver anden uge (lige uger) torsdag aften – mandag morgen. Arbejdstid på hverdage kl. 19.00 – 07.30 og i weekender kl. 19.00 – 06.15. Timer ugentlig 25,5

Rul 3: Arbejdsdage hver anden uge (ulige uger)torsdag aften – mandag morgen. Arbejdstid på hverdage kl.19.00 – 07.30 og i weekender kl. 19.00 – 06.15. Hver 4. uger har du fri søndag. Timer ugentlig 22,37

Alle tre stillinger er tidsbegrænset frem til 31. december 2019 med mulighed for forlængelse.

Din funktion vil blandt andet være:

 • At arbejde for et trygt miljø i natcaféen, med respekt for den enkeltes livssituation og udføre aktivt relations arbejde – både med den enkelte kvinde og i fællesstuen.
 • At være nærværende og observant i forhold til rummet og stemningen: Forebygge, nedtrappe og løse konflikter, samt være opmærksom på kvindernes fysiske og psykiske velbefindende, og om nødvendigt tilkalde lægevagt, ambulance eller politi.
 • Løbende at orientere dig om arbejdsgange og den generelle situation på Café Klare.
 • At sikre god kommunikation og dokumentation.
 • At udføre praktiske opgaver, såsom at holde natcaféen pæn, udlevere rent tøj og andre fornødenheder til kvinderne og sørge for at der er mad og kaffe mm.  
 • Oprydning og lettere rengøring, samt rengøring ved pludseligt opståede situationer.
 • Forefaldende opgaver. 

Vi søger en kollega der:

 • Brænder for målgruppen
 • Har sans for at skabe hygge og hjemlighed
 • Er åben for sparring og kan give konstruktiv feedback
 • Gerne har relevant uddannelse eller erhvervserfaring
 • Har den nødvendige skriftlighed til at dokumentere
 • Kan arbejde kollegialt og selvstændigt
 • Kan bevare overblikket og roen i pressede situationer
 • Er psykisk robust – at kunne navigere i en virkelighed, hvor brutale menneskeskæbner er en del af hverdagen
 • Kan arbejde flexibelt ift. opgaver der skal udføres

Stillingsbetegnelse: Nattevagt / Tilsynsførende assistent

Løn: Efter gældende overenskomst.

Du er velkommen til at kontakte leder af Café Klare, Ayfer Baykal, på telefonnr.: 3646 46 01 eller 24 46 46 15 for at høre nærmere om stillingen.

Sidste ansøgningsfrist: d. 2. januar 2019 kl. 12.00

Ansættelsessamtalerne: Forventes afholdt i starten af januar 2019

Tiltrædelse: Snarest muligt

Hvis dette opslag fanger din interesse er du velkommen til at sende en mail med din ansøgning og CV, skriv gerne hvilket rul der har din interesse til: AyferBaykal: ab@maendeneshjem.dk

Hvis du ikke hører fra os, er stillingen besat til anden side.