Kan du sørge for rolige og trygge rammer for en gruppe kvinder, som lever kaotiske liv?

Kan du arbejde handlingsfokuseret med afsæt i empowerment, for styrke og fremme kvindernes livssituation? Så er du måske Café
Klares nye socialrådgiver!

Da vores nuværende socialrådgiver skal på barsel, søger vi en socialrådgiver til et 1 årigt barselsvikariat. Arbejdstiderne ligger på hverdage kl. 7-15, fredag kl. 7-12. Dog kan man ved behov blive pålagt nattevagter ved akut opstået sygdom eller andet.

Café Klare er en natcafé for hjemløse og socialt udsatte kvinder, der fungerer som et trygt frirum i nattetimerne. Café Klare ligger centralt på Vesterbro i København og er oprettet som et § 110 tilbud i henhold til Serviceloven, med plads til 21 sovende kvinder og besøgende. Vi hører til organisationen Mændenes Hjem. Målgruppen lever meget udsatte liv og lever i hjemløshed eller funktionel hjemløshed, med psykiske eller fysiske lidelser, afhængighed og mange andre svære livsvilkår. Ca. 85 procent af vores brugere har psykiske lidelser, hvorfor vi har et stort fokus herpå. Målgruppen skal mødes med et højt fagligt niveau, og her skal samtidig være masser af omsorg og rart at være. På individniveau er arbejdsopgaverne knyttet til konkrete kontakter og forløb med brugere.

Som socialrådgiver arbejder man typisk med kvindernes boligsituation, økonomi eller psykiske tilstand. Vi værner om et godt tværfagligt samarbejde, hvor vi dagligt arbejder tæt sammen med psykiatrien, hjemløseenheden, rådgivningscentre, kommuner og sundhedstilbud.

Som socialrådgiver på Cafe Klare arbejder du i direkte kontakt med vores målgruppe. I løbet af en arbejdsdag kan det ske, at der er behov for, at du skal konfliktmægle eller konfliktnedtrappe, hjælpe med et akut behov, sagsbehandle eller skabe kontakt til en af vores mange samarbejdspartnere. Der vil også være lavpraktiske opgaver såsom at vaske tøj, rydde op og handle ind. Af og til er du den eneste person, der hjælper, mens det i andre tilfælde handler om at koordinere en indsats. Det vil ikke kun være din faglighed, som bliver sat i spil, men også din personlighed og brugertilgang. Med det brede samarbejde er det desuden væsentligt, at du er skarp i forhold til at overholde regler for samtykke og GDPR, ligesom det er væsentligt, at du kan dokumentere sagligt og grundigt i elektroniske journalsystemer.

Vi søger en kollega, der:
– Har erfaring som socialrådgiver, gerne inden for hjemløse-området eller psykiatrien
– Er åben for sparring og kan give konstruktiv feedback
– Kan risikovurdere og være opmærksom på sikkerhed og arbejdsmiljø
– Kan bevare roen og konfliktnedtrappe ved behov
– Værner om det gode tværfaglige samarbejde med eksterne fagpersoner
– Kan træffe de svære beslutninger med afsæt i en faglig vurdering og omsorg
– Møder brugerne med åbent sind og med afsæt i deres ønsker og behov

Du er velkommen til at kontakte leder af Café Klare, Sarah Højgaard Cawood på mail shc@maendeneshjem.dk eller tlf. 24464615 med uddybende spørgsmål til stillingen.

Stillingsbetegnelse: Socialrådgiver. Løn efter gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: onsdag d. 19.8. Ansættelsessamtalerne afholdes i uge 35. Hvis dette opslag fanger din interesse er du velkommen til at sende en mail med din ansøgning og CV til: shc@maendeneshjem.dk . Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.