Café Dugnad

Café Dugnad er et lavtærskeltilbud til mennesker som bruger stoffer, hjemløse, mennesker med psykiske problemer og andre marginaliserede grupper som opholder sig på Vesterbros åbne stofscene.

Café Dugnad er indrettet med et åbent cafélokale i direkte forbindelse med et køkken. Vi lægger vægt på sund hjemmelavet mad med et højt næringsindhold, et højt serviceniveau og god stemning. Vi tilbyder morgenmad, frokost og aftensmad. Derudover bliver der serveret kaffe, the mm. Alt mad og drikke er gratis.

Ideologisk er tanken, at Café Dugnad fungerer som en café på samme vilkår, som alle andre caféer. Personerne der bruger cafeen er gæster. Grundlæggende værdier i tilgangen til gæsterne er respekt, anerkendelse, tillid og nærvær. Målet er at møde gæsterne som hele unikke personer med en historie, en frihed og et positivt værd. Et mål er ikke at reducere dem til personer med en problemidentitet, ´narkomaner´ eller problemadfærd.

Relationsarbejdet mellem gæster, ansatte og frivillige vægtes meget højt. For at fungere som brobyggende tilbud arbejdes der med udgangspunkt i en ´reaktiv cafepædagogisk tilgang´. Den cafepædagogiske tilgang betyder, at det ikke er et krav for at benytte cafeen, at man som gæst ønsker (hjælp til) en forandring af sin tilværelse. Ideologien er, at man er god nok, som man er. Ønsker en gæst hjælp af praktisk karakter, er det op til gæsten selv at henvende sig hos personalet, der så kan rådgive og vejlede i forhold til at komme i kontakt med myndigheder, sundhedstilbud, overnatningsmuligheder mv.

Cafeens formål er:

– at tilbyde stofbrugere, der færdes på indre Vesterbro, et alternativ til livet på gaden.
– at dække basale behov som mad, drikke og adgang til toiletter
– at være ramme for positive møder stofbrugerne, personale og frivillige imellem
– at forebygge og begrænse skader ved blandt andet at udlevere kanyler, sprøjter, sølvpapir, bikarbonat og rygeudstyr
– at bygge bro til sociale- og sundhedsfaglige indsatser

Café Dugnad og Beskæftigelsen

Halmtorvet 9c
1700 Kbh V

Åbningstider:
mandag-fredag: kl. 10-18
lørdag-søndag: lukket

Afdelingsleder Martin Skriver Nielsen
mskn@maendeneshjem.dk
Telefon: 61 65 19 67

Beskæftigelsen:

Beskæftigelsesprojektet er et lavtærskel beskæftigelsestilbud, hvor mennesker, som primært færdes i stofmiljøet på indre Vesterbro, kan komme i beskæftigelse. Arbejdsopgaverne består bla. af renhold på gaderne omkring Halmtorvet, planteprojekter, opsamling af kompostaffald, sortering af indleveret tekstilgenbrug til Mændenes Hjem samt forfaldende arbejdsopgaver i Café Dugnad – hvor Beskæftigelsens værksted også er placeret. Derudover samarbejder Beskæftigelsen med andre nærliggende sociale tilbud omkring en række varierede arbejdsopgaver.

Beskæftigelsen har til formål, at tilbyde mennesker, som ikke kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår på arbejdsmarkedet, at være i beskæftigelse hvor medindflydelse og ejerskab er essentielt. Der sættes fokus på den enkeltes styrker og ressourcer, hvoraf de forskellige arbejdsopgaver derfor tilrettelægges efter den enkeltes behov og ønsker. Beskæftigelsesprojektet har desuden til formål, at skabe beskæftigelse i ønske om, at forbedre den enkeltes livskvalitet i sin nuværende situation, samt skabe et meningsfuldt og værdigt arbejde.