Mændenes Hjems tilbud er åbne, men med justeringer for at nedsætte smitterisiko og overholde gældende retningslinjer. Det betyder blandt andet, at vi indtil videre begrænser, hvor mange mennesker der kan samles indenfor ad gangen, og også begrænser gæster og trafik ind og ud af tilbuddene. 

På Mændenes Hjem og i miljøet omkring Mændenes Hjem er der så vidt vides endnu ingen smittede i brugergruppen. Vi kan selv teste mennesker med symptomer her i vores sundhedsklinikker, og der bliver cirka testet en person om dagen – alle prøver har været negative. 

Vi har iværksat særlige forebyggende indsatser og ekstra sundhedsfaglig tilstedeværelse med støtte fra TrygFonden.

Samtidig har vi særligt fokus på at sikre adgang til mad og drikke, sikkert stofindtag, tørt tøj og hvile, for at sikre en generel god sundhedstilstand og stærkt immunforsvar