Vi søger en daglig leder til stofindtagelsesrummet H17 på indre Vesterbro. H17 arbejder skadesreducerende blandt nogle af landets mest udsatte mennesker, og lægger dagligt hus til omkring 600 stofindtag. Medarbejdergruppen består af både sundhedsfaglige, socialfaglige og andre fagligheder.

H17 er et helt særligt sted at arbejde. Du finder ikke mange arbejdspladser som her. Brugerne lever meget udsatte liv og lever med afhængighed, hjemløshed, psykisk og fysisk sygdom og mange andre svære livsvilkår. Det kan give et højt konfliktniveau, og en meget uforudsigelig og til tider kaotisk dagligdag. Til gengæld er vi en arbejdsplads, der gør en reel forskel i menneskers liv. Her er mange knus og varme relationer, et stærkt sammenhold samt stor fleksibilitet og vilje til udvikling. Som daglig leder i H17 er det din fornemmeste opgave at sikre, at vi leverer det bedste tilbud til brugerne – her skal være åbent, et højt fagligt niveau og rart at være, og vi skal hele tiden arbejde på at blive endnu bedre. Vi ser derfor gerne, at du har kendskab til brugergruppen og til tværfagligt skadesreducerende arbejde.

Samtidig skal her være et godt og trygt arbejdsmiljø. Du skal derfor være en dygtig personaleleder, der kan skabe trivsel og faglig udvikling for personalegruppen og den enkelte, samt varetage opgaver som rekruttering, personalemøder, omsorgssamtaler, sygefraværssamtaler m.m.

Vi leder efter en stærk sundhedsfaglig profil. Du skal sikre sundhedsfaglig kvalitet i forhold til behandling i overdosissituationer, overvejelser ift. tvangsindlæggelser, bekymring for såvel somatisk som psykisk helbred hos brugerne, at de sundhedsfaglige retningslinjer og instrukser overholdes samt have overblik over medarbejdernes kompetencer og sikre at oplæring og opkvalificering foregår løbende. Du skal også have overblik over, om de fysiske rammer lever op til indsatsen eller kan forbedres, samt sikre at de relevante sundhedsfaglige remedier er tilgængelige og i funktion.

Du vil indgå i et lederteam med vores afdelingsleder, som du vil refererer til. I fællesskab vil I have ansvar for økonomistyring, personaleledelse og daglig drift af H17. Som sundhedsfaglig vil du desuden have et tæt samarbejde med den sundhedsfaglige leder for hele Mændenes Hjems organisation, samt med klinik og øvrige sundhedstilbud i Mændenes Hjems regi og eksterne samarbejdspartnere. Ligeledes vil du indgå i Mændenes hjems samlede ledelsesteam.

Du skal være daglig leder for en stor gruppe engagerede medarbejdere, der arbejder på alle tider af døgnet. Derfor skal du være indstillet på at være tilstede i aften- og nattetimer eller weekend en-to gange om ugen. Resten af arbejdstiden vil være i dagtimerne. Vi forestiller os, at du har en sundhedsfaglig baggrund med eventuel videreuddannelse, har ledererfaring og erfaring med udvikling, administrativ tæft og lyst til at arbejde tværfagligt.

Ansøgning sendes på mail til afdelingsleder Rasmus Koberg Christiansen rkc@maendeneshjem.dk.

Yderligere information om stillingen kan rekvireres hos afdelingsleder Rasmus Koberg Christiansen tlf. 2031 5072 eller hos sundhedsfaglig leder Majken Fuglsang tlf. 5060 0504.

Ansøgningsfrist: den 15. december 2019.

Ansættelsessamtaler foregår i uge 51.

Stillingen ønskes besat fra den 1. februar 2020.

Hvis man ikke er blevet indkaldt til samtale er man ikke kommet i betragtning til stillingen.