Stofindtagelsesrummene tilbyder langt mere end blot hjælp ved overdosis. Her kan du læse lidt mere om, hvordan det pædagogiske personale i stofindtagelsesrummene selv beskriver den pædagogsiske indsats og faglige opgaver.

Hvad tilbyder vi som pædagogisk personale i Stofindtagelsesrummene?

 • Relationsarbejde
  Vi bestræber os på at danne relationer til alle vores brugere, da vi betragter dette som en forudsætning for forståelse, tillid og gensidig respekt. Relationen er nødvendig for at kunne understøtte brugernes ønsker og behov og give en følelse af værdighed.
 • Konflikthåndtering
  Vi anerkender, at konflikter er et vilkår. Vi arbejder løbende og systematisk med konflikthåndtering, så vi kan forebygge og håndtere konflikterne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi arbejder for at sikre rolige og trygge rammer med respekt for brugernes individuelle behov og problematikker.
 • Brobygning
  Vi anser brobygning til social- og sundhedsfaglige tilbud som en af vores vigtigste arbejdsopgaver. Gennem vores relation med brugerne er vi ofte bindeled mellem brugeren og hjælpesystemet.
 • Brugerinddragelse
  Vi inddrager brugerne i løsningen af praktiske opgaver og udvikling af tilbuddet. Det sker både på brugermøder og gennem løbende dialog med den enkelte.
 • Skadesreduktion
  Vi arbejder ud fra en skadesreducerende tilgang, hvor stoffrihed ikke nødvendigvis er et mål, medmindre brugeren ønsker det.Vi ser ikke alene stofferne som problemet, men som et symptom på individets problemer i livet. Vi arbejder på at fremme brugernes livskvalitet og fokuserer på sundhed, sikkerhed og værdighed.
 • Observation
  Vi observerer brugernes adfærd og tilstand for at kunne forebygge samt handle på ændringer af brugernes fysiske og psykiske tilstand.
 • Assistere i akutsituationer
  Ved akutsituationer har pædagogerne det primære ansvar for sikkerhed. Derudover yder vi psykisk førstehjælp hvis nødvendigt samt bistår det sundhedsfaglige personale efter behov.
 • Støtte og omsorg
  Vi er empatiske og omsorgsfulde overfor brugerne og anerkender deres  følelser og behov. Det er vigtigt for os, at der opbygges gensidig tillid, så brugerne tør komme til personalet for at få hjælp.
 • Vidensdeling
  Vi arbejder på at udvikle og udbrede kendskabet til vores pædagogfaglige arbejde i et stofindtagelsesrum. Internt sparer vi med andre faggrupper, og eksternt udveksler vi viden og erfaringer med andre aktører inden for samme felt. Vi arbejder løbende på at udvikle dokumentationen af vores pædagogiske indsats.