Har du lyst til at være frivillig?

Der er gode muligheder for at arbejde frivilligt på Mændenes Hjem. En stor del af det frivillige arbejde er baseret på faglighed – fx som tandlæge, læge, yogalærer eller lignende, men der er også gode muligheder for at bidrage på andre måder. Frivilligheden organiseres ofte gennem nogle af de organisationer og foreninger, som vi samarbejder med. Som regel kræver frivilligarbejdet hos os, at du kan se dig selv i det frivillige arbejde i en længere periode, da det ofte tager et stykke tid at blive oplært og komme ind på livet af brugerne.

Herunder kan du læse om de forskellige tilbud under Mændenes Hjem, hvor det er muligt at blive frivillig – du er også altid velkommen til at kontakte frivilligkoordinator Ditte Andersen på dva@maendeneshjem.dk.

Frivillig i Tøjprojektet

Vi søger lige nu særligt frivillige til vores nye Tøjprojekt, som uddeler nyt tøj til udsatte mennesker på Vesterbro, skaber meningsfuld beskæftigelse for mennesker, der lever udsat, og samtidig sigter efter effektiv og miljørigtig genanvendelse af tøj og tekstiler.

Tøjprojektet består af to dele; Tøjsorteringen og Tøjbutikken. Alt tøj og tekstiler indleveres til Mændenes Hjem og gennemgår herefter en sorteringsproces. Det er muligt at være frivillig i Tøjsorteringen eller Tøjbutikken eller en kombination af disse.

I tøjudleveringen arbejder du tæt sammen med brugere af Mændenes Hjems tilbud. Dit arbejde er at sortere forskelligt doneret tøj, og udlevere pænt og rent tøj til mennesker, der lever udsat. Men opgaven er i høj grad også at indgå i et fællesskab og socialt samvær med sårbare mennesker, og støtte dem til at deltage i arbejdet. Alle involverede forventes at kunne rumme og acceptere forskelligheder i personligheder og livsvilkår.

I Tøjbutikken vil du møde alle slags mennesker, som interesserer sig for genbrug af tøj. Butikken sigter efter at kunne sælge en skøn blanding af tøj (alt fra retrotøj til mærkevarer) til mennesker, der interesserer sig for genanvendelse af tøj og støtte af socialt udsatte. Pengene der genereres i Tøjbutikken, går til at drive Tøjprojektet og til andre aktiviteter.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af kassebetjening, almindelig opfyldning af tøj/varer samt kundekontakt. Tøjbutikken er ikke en direkte brugerinddragende del af Tøjprojektet. Det forventes alligevel, at du har en interesse for socialt udsatte og formår at kunne navigere i miljøet omkring Mændenes Hjem, da butikken er placeret op ad SKYEN.

Det er muligt at være frivillig i Tøjbutikken fra 13-18 alle hverdage og lørdage mellem 11-16

Uanset om det er Tøjudleveringen eller Tøjbutikken, der interesserer dig, får du en grundig oplæring af medarbejderne. Du vil også blive præsenteret for de ansatte i Beskæftigelsen og de ansatte i Café Dugnad. Der vil være løbende kontakt og dialog med frivilligkoordinator samt projektkoordinator. Der vil være frivilligmøder ca. to gange om året. Derudover inviteres du med til sociale arrangementer, b.la. den årlige sommerfest og Julefrokost.

Som frivillig er du interesseret i det arbejde, vi laver, og du møder andre mennesker med rummelighed og ligeværdighed. Du skal kunne tage én vagt minimum hver 14. dag. Timeantallet kan tilrettelægges efter behov.

Hvis du er interesseret, kan du skrive til frivillighedskoordinator Ditte på dva@maendeneshjem.dk

Skriv kort om hvem du er og hvorfor du gerne vil arbejde frivilligt, og så kan vi sammen finde meningsfyldte opgaver for dig. Du skal være over 18 år, og helst også lidt ældre, men ellers opfordrer vi alle med interesse til at skrive til os. Herefter aftales der en dag for en introvagt med de faste medarbejdere. Der vil blive udleveret en kontrakt og tavshedserklæring, som skal underskrives.

Morgenmad i stofindtagelsesrummet H17
Hver morgen i hverdagene serverer frivillige morgenmad for brugerne af stofindtagelsesrummet H17. Maden giver en god start på dagen, modstandskraft til det hårde liv på gaden og virker konfliktdæmpende og relationsskabende. De frivillige møder ind, forbereder lækker og nærende morgenmad og serverer den for brugerne af tilbuddet – gerne med god tid til en snak over en kop kaffe og en ostemad.

Frivillig tandlæge:
Mændenes Hjem har en tandlægeklinik ’Bisserne’, bemandet med frivillige tandlæger og tandplejere. Læs mere om Bisserne her. Hvis du er tandlæge eller tandplejer og gerne vil bidrage med frivilligt arbejde, kan du kontakte bisserne på bisserne@maendeneshjem.dk.

Frivillig læge:
Mændenes Hjem driver også en frivillig lægetjeneste. Et hold af frivillige læger samarbejder med det faste personale om at behandle og begrænse somatiske skader og sygdomme af både akut og længerevarende karakter. De frivillige læger skal som minimum have Sundhedsstyrelsens B-autorisation. Alt arbejde er ulønnet.

Frivillig til Kontaktstedets brunch
Hver lørdag og søndag har Mændenes Hjems kantine lukket, og i stedet serverer de frivillige fra foreningen Fatimas Hånd lækker brunch for brugere og beboere. Kontakt Fatimas Hånd, hvis du vil være med til at lave mad i weekenderne.

Frivillig på Cafe Klare – om massør, yogalærer eller i madklub
I Cafe Klare er der en madklub, hvor man laver mad med kvinderne og spiser sammen en gang om ugen. Madklubbens frivillige organiseres gennem organisationen WeShelter. På Cafe Klare er der også tilbud om yoga og massage til kvinderne. Er du massør eller yoga-lærer og kunne du tænke dig at arbejde frivilligt, skal du kontakte WeShelters frivilligeindsats.

Har du lyst til at være frivillig i Café Dugnad?

Som frivillig i Café Dugnad vil du møde nogle af de mest udsatte mennesker i samfundet, hvor frivilligt arbejde ikke kun handler om ekstra engagerede hænder, men også om tilstedeværelse og mødet med andre mennesker i alle aldre og fra alle faggrupper i form af et fordomsfrit miljø.

Du får en grundig oplæring af medarbejderne, hvortil du får et indblik i det skadesreducerende arbejde, både fagligt og i praksis. Der vil være løbende kontakt og dialog med frivilligkoordinator. Der vil være frivilligmøder ca. 2 gange om året. Derudover inviteres du med til Dugnads og Mændenes Hjems sociale arrangementer, bl.a. den årlige sommerfest og Julefrokost.

Som frivillig i Dugnad er det en forudsætning, at du møder vores gæster på en ligeværdig og respektfuld måde og har en interesse for det arbejde, vi laver. Du skal kunne tage én vagt minimum hver 14. dag, minimum 4 timer pr. vagt.

Dine arbejdsopgaver består bl.a. i servering af mad og drikke, udlevering af injektions-og rygeudstyr, kontakt med gæsterne/relationsarbejde, skabe hygge i caféen, holde caféen ren og ryddelig. Du kan også være med til at igangsætte aktiviteter.

Du ansøger om at blive frivillig ved at skrive til dva@maendeneshjem.dk, hvor du kort fortæller hvem du er og hvorfor du gerne vil arbejde frivilligt i Dugnad. På baggrund af din henvendelse inviteres du til en frivilligsamtale, hvor du vil blive introduceret for vores arbejde og de fysiske rammer. Herefter aftales der en dag for en introvagt med de faste medarbejdere. Der vil blive udleveret en kontrakt, ambulanceplan og tavshedserklæring. som skal underskrives.