DukkefestivalleDirk støtte til Mændenes Hjemn Copenhagen Puppet Festival har i år haft fokus på politik og hvordan dukketeater bruges politisk rundt omkring i verden. Der blev sat særligt fokus på udsatte borgere, hjemløse og stofbrugere, som er et af de områder en lang række lokale organisationer og ildsjæle beskæftiger sig med på Vesterbro .

Som led i festivallen blev den meget livagtige robot Dirk sendt ud på Københavns gader forklædt som hjemløs. Det vakte opsigt flere steder. Ikke mindst blandt gadens folk, hvor enkelte tog Dirk til sig, guidede robotten rundt og fortalte om de gode steder man kan tigge sig til lidt mønt i Hovedstaden. Tivoli er efter sigende en ren guldgrube – hvis altså lige man kan komme derind. Dirk kom ikke i Tivoli, men det lykkes ham at få tigget lidt mønter ind fra forbipasserende på Strøget. Om de alle opdagede, at de gav penge til en hjemløs robot og ikke en hjemløs mand, står hen i det uvisse.

De indsamlede penge har robotten Dirk og Copenhagen Puppet Festival doneret til Mændenes Hjem.

Et par betjente var i hvert fald et stykke tid om at opdage, at Dirk ikke er af kød og blod. De var godt i gang med at arrestere ham ved Hovedbanegården, inden det gik op for dem. Da de endelig opdagede,  at Dirk ikke var et menneske, forsøgte betjentene af narre to af deres kollegaer til at føre den hjemløse bort.

“Idet festivalen hører hjemme på Vesterbro, var det vores ambition at få fornyet og forstærket fokus på de socialt udsatte i bydelen.” udtaler Øystein Leonardsen, der er bestyrelsesformand i Copenhagen Puppet Festival.

“Derfor glæder det os, at blandt andet Dirks besøg vakte så meget opsigt og at enkelte medier brugte Dirks besøg til bl.a. at sætte fokus på stigningen i antallet af hjemløse i Købenavn. Som kunstnere har vi en forpligtelse til at deltage i samfundsdebatten. Det har dukketeateret en lang tradition for, og med årets festival er det lykkedes os at forsætte traditionen i Danmark anno 2015.”

Læs mere om festivallen her.