Vi søger en sygeplejerske med bred erfaring, som kan arbejde selvstændigt, tænke kreativt og som er i stand til at se ressourcerne hos målgruppen af særligt udsatte borgere. Du vil have din hverdag i Sundhedsrummet, beliggende i Den Runde Firkant på Halmtorvet 9D, men du vil have tæt samarbejde med Mændenes Hjems øvrige afdelinger, hvor du også vil kunne blive bedt om at understøtte de sundhedsfaglige indsatser.

Sundhedsrummet er et helhedsorienteret tilbud, der med udgangspunkt i en skadesreducerende tilgang hjælper og understøtter særligt socialt udsatte borgere. Det er ofte borgere med et stort forbrug af stoffer eller alkohol, psykiatriske problemstillinger og somatiske udfordringer, samtidig med en hverdag præget af hjemløshed og andre udtalte sociale problemstillinger. I Sundhedsrummet kan disse brugere få hjælp til tøjvask, bad, toiletbesøg, fodterapeut, socialrådgiver, sygepleje og en dag om ugen også adgang til læge. Desuden ligger Sundhedsrummet i sammenhæng med Café Dugnad, hvor brugerne kan få gratis mad.

De specifikke sundhedsfaglige opgaver er mangeartede og kan f.eks. være akutte skader efter slåskamp eller fald, hjælp til hygiejne, håndtering af psykotisk adfærd, akut behandling af overdosis, sårpleje, udredning af diffuse symptomer; både psykiatrisk og somatisk. Nogle forløb, især kompliceret sårbehandling, er langstrakte og varer i flere år, mens andre er helt korte besøg eller en række af korte besøg i en periode.

Al medicinsk behandling udføres i samarbejde med Københavns Kommunes Sundhedsteams læge, som vi er i telefonisk kontakt med i løbet af ugen og som kommer til Sundhedsrummet én gang om ugen. Der er brede rammer for selvstændige vurderinger, blodprøvetagning, opstart af antibiotisk behandling når der er behov for handling her og nu, og det er derfor vigtigt, at du som sygeplejerske har bred erfaring, kan tænke selvstændigt og finde alternative løsninger til brugere med meget kaotisk livsstil.

Alle 5 medarbejdere i huset hjælpes ad med at få huset til at fungere i forhold til at hjælpe folk i bad, finde rent tøj, konflikthåndtering og så videre. At være sygeplejerske i Sundhedsrummet er således et arbejde, der både byder på meget specialiserede sygeplejeopgaver, vidtgående tværfagligt samarbejde men også praktiske arbejdsopgaver.

De fleste af de brugere, der kommer i Sundhedsrummet har massive behov for indsatser fra mange forskellige instanser. Tværfagligt samarbejde er derfor en stor del af hverdagen, og det gælder både samarbejde internt på Mændenes Hjem og med andre instanser såsom gadeplansmedarbejdere og hospitaler. I mange tilfælde er det op til dig at være bindeled til det etablerede sundhedssystem med henblik på at sikre den bedst mulige behandling.

Eftersom flere af de borgere, der kommer i Sundhedsrummet, kan være vanskelige at motivere til behandling, er relationsarbejdet en vigtig del af funktionen. Det er væsentligt, at du er i stand til at skabe en tryg og stabil relation, om end mange ofte vil bryde de aftaler, I indgår, som følge af livet som stofafhængig, hjemløs og andre komplekse udfordringer.

 

Om dig 

Det forventes at du er handlekraftig og fleksibel, og at du formår at sætte dette i struktur. I et tilbud som dette, hvor der er så mange kaotiske brugere, er det vigtigt at du har en stærk integritet, kan være rolig og udstråle ro og at du kan håndtere både at afvise og blive afvist. Respekten for den enkelte er en værdi vi prioriterer højt.

Du skal være i stand til at

  • Samarbejde med andre faggrupper
  • Holde overblik over komplicerede behandlingsforløb
  • Respektere og værdsætte brugerne
  • Håndtere konflikter
  • Vurdere alvorsniveauet i akutte situationer
  • Finde på kreative løsninger
  • Navigere i en ofte kaotisk hverdag

Det vil være en fordel, hvis du har

  • Minimum 5 års erfaring som sygeplejerske, gerne både psykiatri og somatik
  • Erfaring med målgruppen af hjemløse, stofbrugere og storforbrugere af alkohol

 

Formalia

Stillingen er på 37 timer/uge med start 1. august 2024.

Arbejdstiderne er mandag-torsdag fra 8.30-16, fredag fra 8.30-15.30. Du har fri på helligdage og i weekender.

Løn efter gældende overenskomst for området.

 

Ansøgningsfrist søndag den 23. juni 2024. De ansøgere der kommer i betragtning, vil blive indkaldt til samtaler, der gennemføres tirsdag den 25. juni 2024.

Ansøgning samt CV sendes til Majken Fuglsang, Sundhedsfaglig leder, Mændenes Hjem: maf@maendeneshjem.dk

Majken kan kontaktes for yderligere oplysninger på telefon 50 60 05 04.

 

Mændenes Hjem er en organisation, som driver en lang række social og sundhedsfaglige tilbud på Vesterbro. Mændenes Hjem er hver dag i kontakt med mellem 500-700 forskellige mennesker, der lever udsatte liv med stofafhængighed, hjemløshed og andre problemer.