Mændenes Hjem er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Mændenes hjem driver en række social- og sundhedsfaglige tilbud på Vesterbro i København. Dagligt er Mændenes Hjem i kontakt med 5-700 forskellige borgere, der lever i en udsat livssituation, ofte berørt af stofafhængighed, hjemløshed mv.

Vi søger en initiativrig, selvstændigt tænkende og struktureret sygeplejerske til klinikken på Mændenes Hjem. I er to sygeplejersker i klinikken, som ligger i sammenhæng med bo-afdelingen og Kontaktstedet, som lige nu er placeret på Solterrasserne i Valby, men som fra 2023 igen vil ligge på Lille Istedgade på Vesterbro. Funktionen tager sit udgangspunkt i klinikken, men du vil være en del af Mændenes Hjems samlede sundhedsafdeling og forventes derfor at være fleksibel i forhold til også at understøtte de sundhedsfaglige indsatser på Mændenes Hjems andre afdelinger.

Om jobbet

I klinikken tager en stor del af opgaverne udgangspunkt i at levere sundhedsfaglige ydelser til brugerne af Kontaktstedet og beboere på Mændenes Hjem. Det være sig både akutte skader, diverse helbredsudfordringer og længerevarende forløb; både psykiatrisk og somatisk. Du har tæt sparring med din kollega i klinikken, der også er sygeplejerske. Samtidig ligger klinikken tæt op ad Kontaktstedet, og en del af funktionen vil være at tage del i arbejdsopgaverne her i tæt samarbejde med kontaktstedets medarbejdere.

Det meste af den medicinske behandling udføres i samarbejde med og på delegering fra Københavns Kommunes Sundhedsteams læger, som du er i telefonisk kontakt med i løbet af ugen, og som kommer til Mændenes Hjem én gang om ugen. Her kan I sammen drøfte de patienter, der er i gang med eller har brug for behandling. Der kan ligeledes være frivillige læger, som du skal samarbejde med.

Enkelte beboere har kontakt med egen læge og flere har hyppige hospitalsindlæggelser. I mange tilfælde er det op til dig at være bindeled til det etablerede sundhedssystem med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Dette være sig både før indlæggelse, under indlæggelse, i forbindelse med udskrivelser og efter udskrivelsen. En del opgaver i forbindelse med udskrivelser vil have socialfaglig karakter, og det er væsentligt, at du i størst muligt omfang inddrager relevante samarbejdspartnere med henblik på at sikre god koordinering omkring de udsatte borgere.

Eftersom målgruppen ikke altid er motiveret til behandling, er relationsarbejdet en vigtig del af funktionen. Det er væsentligt, at du er i stand til at skabe en tryg og stabil relation, og kan navigere i at aftaler kan være svære at overholde, som følge af livet som stofafhængig, hjemløs og andre komplekse udfordringer.

Mange situationer i dagligdagen kræver særlig opfindsomhed og kreativitet, samtidig med at du skal være bevidst om begrænsninger som følge af sundhedsloven. Der er delegeringer til opstart af forskellige behandlinger, men det er væsentligt, at du er opmærksom på at følge instrukser og overholde dokumentationspligten, så vi sikrer en ordentlig balance mellem frihed og ansvar.

Af konkrete opgaver kan nævnes

 • Sårpleje
 • Behandling af fnat, lus og andre lignende tilstande
 • Vurdering af helbredstilstand, evt. med indlæggelse til følge
 • Motivation til egenomsorg
 • Medicindosering
 • Drift af klinikken i form af f.eks. bestilling af medicin, varer og andet udstyr
 • Dokumentation
 • Konflikthåndtering
 • Relationsarbejde
 • Koordinering
 • Og meget andet, som i mange tilfælde er ganske uforudsigeligt

Om dig

Det forventes at du er handlekraftig og fleksibel, og at du formår at sætte dette i struktur, så andre er i stand til at forstå og videreføre dit arbejde, når du ikke er der.

Du skal være i stand til at

 • Dokumentere korrekt
 • Samarbejde tæt og respektfuldt med andre faggrupper
 • Holde overblik over komplicerede behandlingsforløb
 • Respektere og værdsætte brugerne
 • Håndtere konflikter
 • Vurdere alvorsniveauet i akutte situationer
 • Finde på kreative løsninger
 • Navigere i en ofte kaotisk hverdag

Det vil være en fordel, hvis du har

 • Minimum fem års erfaring som sygeplejerske
 • Erfaring med FMK
 • Erfaring med målgruppen af hjemløse, stofbrugere og storforbrugere af alkohol
 • Erfaring med sårpleje

Formalia

Stillingen er en fast stilling på 32 timer/uge med start 1. maj 2022 eller tidligere. Arbejdstiderne er i udgangspunktet dagtid, men der kan være behov for at rykke arbejdstiden til aftentimerne en gang imellem. Du referer til den sundhedsfaglige leder på Mændenes Hjem.

Løn efter gældende overenskomst for området.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er onsdag den 9. marts 2022.

Ansøgning samt CV sendes til Majken Fuglsang, sundhedsfaglig leder, Mændenes Hjem: maf@maendeneshjem.dk.

Majken kan kontaktes for yderligere oplysninger, evt. på telefon 50 60 05 04, blot ikke i uge 7.

Diana Cholewa Madsen er den anden sygeplejerske i klinikken og kan også kontaktes for nærmere information på telefon 22 69 29 10.

Samtaler gennemføres den 16. marts.