Mændenes Hjem er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Københavns kommune. Mændenes hjem driver en række social og sundhedsfaglige tilbud på Vesterbro i København efter § 101, § 107, § 108 og § 110 i Lov om Social Service. Desuden driver Mændenes Hjem Den Runde Firkant samt Café Klare, Natcaféen for kvinder. Dagligt er Mændenes Hjem i kontakt med 5-700 forskellige borgere, der lever i en udsat livssituation, ofte berørt af stofafhængighed, hjemløshed mv.

Vi søger en initiativrig, selvstændigt tænkende og struktureret sygeplejerske i et vikariat på 1 år til klinikken på Lille Istedgade. Funktionen tager sit udgangspunkt i klinikken, men du vil være en del af Mændenes Hjems samlede sundhedsafdeling og forventes derfor at være fleksibel i forhold til også at understøtte de sundhedsfaglige indsatser på Mændenes Hjems andre afdelinger.

Om jobbet:
I klinikken tager en stor del af opgaverne udgangspunkt i at levere sundhedsfaglige ydelser til brugerne af Kontaktstedet, Skyen og beboere på Mændenes Hjem. Det være sig både akutte skader, diverse helbredsudfordringer og længerevarende forløb; både psykiatrisk og somatisk.

Tiden bruges primært i klinikken og på etagerne i henholdsvis Herberget, Boenheden og Bofællesskabet. Al medicinsk behandling udføres i samarbejde med og på delegering fra Københavns Kommunes Sundhedsteams læge, som du er i telefonisk kontakt med i løbet af ugen og som kommer til Mændenes Hjem én gang om ugen. Her kan I sammen drøfte de patienter, der er i gang med eller har brug for behandling. Der er ligeledes frivillige læger mandag aften, som du samarbejder med.

Enkelte har kontakt med egen læge og flere har hyppige hospitalsindlæggelser. I mange tilfælde er det op til dig at være bindeled til det etablerede sundhedssystem med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Dette være sig både før indlæggelse, under indlæggelse, i forbindelse med udskrivelser og efter udskrivelsen. En del opgaver i forbindelse med udskrivelser vil have socialfaglig karakter og det er væsentligt at du i størst muligt omfang inddrager relevante samarbejdspartnere med henblik på at sikre god koordinering omkring de udsatte borgere.

Eftersom målgruppen ofte er vanskelige at motivere til behandling, er relationsarbejdet en vigtig del af funktionen. Det er væsentligt, at du er i stand til at skabe en tryg og stabil relation, om end mange ofte vil bryde de aftaler, I indgår, som følge af livet som stofafhængig, hjemløs og andre komplekse udfordringer.

Mange situationer i dagligdagen kræver særlig opfindsomhed og kreativitet samtidig med at du skal være bevidst om begrænsninger som følge af sundhedsloven. Der er delegeringer til opstart af forskellige behandlinger, men det er væsentligt at du er opmærksom på at følge instrukser og overholde dokumentationspligten, så vi sikrer en ordentlig balance mellem frihed og ansvar.

Af konkrete opgaver kan nævnes
• Sårpleje
• Behandling af fnat, lus og andre lignende tilstande
• Vurdering af helbredstilstand, evt. med indlæggelse til følge
• Motivation til egenomsorg
• Medicindosering
• Drift af klinikken i form af f.eks. bestilling af medicin, varer og andet udstyr
• Dokumentation
• Konflikthåndtering
• Relationsarbejde
• Koordinering
• Og meget andet som i mange tilfælde er ganske uforudsigeligt

Om dig
Det forventes at du er handlekraftig og fleksibel, og at du formår at sætte dette i struktur, så andre er i stand til at forstå og videreføre dit arbejde, når du ikke er der.

Du skal være i stand til at
• Dokumentere korrekt
• Samarbejde med andre faggrupper
• Holde overblik over komplicerede behandlingsforløb
• Respektere og værdsætte brugerne
• Håndtere konflikter
• Vurdere alvorsniveauet i akutte situationer
• Finde på kreative løsninger
• Navigere i en ofte kaotisk hverdag

Det vil være en fordel, hvis du har
• Minimum 5 års erfaring som sygeplejerske
• Erfaring med FMK
• Erfaring med målgruppen af hjemløse, stofbrugere og storforbrugere af alkohol
• Erfaring med sårpleje

Formalia
Stillingen er en midlertidig stilling i 12 måneder, hvor du vikarierer for en sygeplejerske, der er i projektstilling. Stillingen er 32 timer/uge med start 1. februar 2020 eller tidligst muligt. Arbejdstiderne er 8-16, 10-18 og hver anden mandag 13-21. Du referer til den sundhedsfaglige leder på Mændenes Hjem.

Løn efter gældende overenskomst for området.

Ansøgningsfrist tirsdag den 17. december 2019 kl. 12.

Ansøgning samt CV sendes til Majken Fuglsang, Sundhedsfaglig leder, Mændenes Hjem: maf@maendeneshjem.dk

Majken kan kontaktes for yderligere oplysninger, evt. på telefon 50 60 05 04.

Samtaler gennemføres i uge 51 2019