Mændenes Hjem ansætter løbende nye medarbejdere i de forskellige afdelinger.

Stillingsopslag kan du se på hjememside, vores facebookside, på jobindex og i relevante medier.

Vi beskæftiger mange forskellige faggrupper – pædagoger, sygeplejersker, ufaglærte, køkkenassistenter, socialrådgivere og mange flere.