Mændenes Hjem er en organisation, som tilbyder en lang række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker, som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsatte. Alle Mændenes Hjems tilbud er placeret på Vesterbro i København. Det er Mændenes Hjems formål at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til et mangfoldigt samfund. 

På Mændenes Hjem løser ca. 200 medarbejdere hver dag vigtige opgaver for samfundets mest udsatte mennesker.  Mændenes Hjem består af en lang række forskellige tilbud; et herberg, en boafdeling, et kontaktsted, to stofindtagelsesrum, flere sundhedsklinikker, en cafe, en netcafé for kvinder samt et tøjprojekt med genbrugsbutik og flere andre projekter. 

Vi mangler en kollega, der har erfaring, kompetencer og lyst til at tage del i de mange opgaver, som knytter sig til personaleadministration – er det dig?  

Vi tilbyder  

Et alsidigt job i spændende omgivelser og fagligt dygtige kolleger, der brænder for det de laver. Administrationen ligger dør om dør med vores beboere og brugere, der lever udsatte liv. Det giver naturligt liv og et til tider hektisk arbejdsmiljø med vores kerneopgave helt tæt på, og med en garanti for at ingen dage er ens.  

Vores HR-afdeling løser mange forskelligartede opgaver, og du får dermed rig mulighed for at præge din arbejdsdag og dine opgaver, og sammen med dine nye kolleger at udvikle HR-indsatsen hos Mændenes Hjem.   

HR-teamet består af 2 fuldtidsansatte, der begge er en del af et større økonomi- og administrationsteam på 8 kolleger. Sammen løser vi opgaver indenfor HR og personaleadministration, økonomi, regnskab samt løn.  

Dine primære arbejdsopgaver:  

 • Udarbejdelse af kontrakter og lønaftaler. 
 • Refusionssøgning i forhold til medarbejdere (sygdom, barsel m.v.)  
 • Støtte og sparre med områdeledere og afdelingsledere i fx   sygefraværshåndtering, rekruttering og APV-handleplaner. 
 • Tæt samarbejde med vagtplanlæggere samt vores lønadministration  
 • Udvikle og opdatere politikker og procedurebeskrivelser 
 • Indkaldelser til samtaler  
 • Kontakt og sparring med de faglige organisationer samt Dansk Erhverv  
 • Referent for lokal ledelse i forbindelse med medarbejdersamtaler 
 • Scanning og arkivering af elektroniske personalesager   
 • Ajourføre og opdatere diverse telefon- og maildistributionslister  
 • Ad hoc udviklingsopgaver   

Det perfekte match 

Du skal have mod på at blive en del af en anderledes arbejdsplads og en organisation, der er i rivende udvikling. Vi forventer, at du som en naturlig del af fællesskabet løfter opgaver og bidrager til et godt miljø, alle trives i. Humor og selvstændighed vil få dig langt her hos os, kombineret med et godt overblik, en struktureret tilgang til opgaver og selvstændigt at kunne løfte din opgaveportefølje; alt dette under hensyntagen til korte deadlines i ny og næ.  

Vi står overfor at skulle tage et nyt HR-system i brug, hvilket du, sammen med din HR-kollega, i høj grad bliver ansvarlig for kommer godt fra start, samtidig med at I sikrer en optimering af HR-processer, der giver mening for jer og for de daglige ledere som et primært arbejdsredskab.   

Det er ikke vigtigt for os, at du kommer fra en organisation der ligner vores. Vi skal nok lære dig alt hvad du har behov for undervejs. Til gengæld vil det være en fordel, hvis du har kendskab til:  

 • Office-pakken 
 • Overenskomster 
 • NemRefusion  

Stillingen 

Fastansættelse på 37 timer om ugen.   

Arbejdstiden
Din arbejdstid er fleksibel, men det forventes at du lægger de fleste af dine timer i hverdagene, mellem klokken 8-17. Du planlægger selv dine komme- og gåtider.  

Tiltrædelse
Snarest muligt.  

Løn efter gældende overenskomst / 30.11 – Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl.  

Ansøgningsfrist 26. sep. 2023  

Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, så tøv ikke med at sende os din ansøgning samt CV.   

Har du opklarende spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til HR-konsulent Maria Kejser Petersen på mobilnr. 2269 2936  

Ansøgning sendes pr. mail til ansoegning@maendeneshjem.dk Anfør ”Kollega til HR” i emnefeltet.  

Det er Mændenes Hjems mission at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til et mangfoldigt samfund.  

Hvis du vil vide mere om Mændenes Hjem kan du med fordel læse på vores hjemmeside:  www.maendeneshjem.dk