Mændenes Hjems tilbud lukker ikke ned, men vi justerer vores indsatser, tilbud og åbningstider løbende, så vi bedst muligt kan passe på vores beboere og brugere. Vi kan allerede mærke, at flere andre tilbud til udsatte grupper har lukket eller begrænset tilbuddene, og det gær opgaven med at passe på vores kernemålgruppe endnu større.

Det betyder blandt andet, at Mændenes Hjem lukker for alle gæster og besøg af samarbejdsparter i alle vores tilbud, medmindre der er tale om strengt nødvendige besøg. Vi lukker også ned for møder i vores tilbud, og håber at meget kan ordnes over telefonen eller mail. Alle frivillige aktiviteter lukkes ned, og man kan pt. ikke aflevere tøjdonationer eller andre donationer ved fysisk fremmøde i Kontaktstedet på Lille Istedgade.

Vores vigtigste opgave lige nu er at passe på vores beboere og faste brugere.

Det gør vi ved at forebygge smitte og have ekstra fokus på at sørge for en generel god sundhedstilstand ved bl.a. at sikre adgang til mad og drikke, sikkert stofindtag, tørt tøj og hvile.