Mændenes Hjem er stolte af og glade for at være blevet optaget som nyt medlem af Rådet for Menneskerettigheder.

Mændenes Hjem ønsker at bidrage til at give udsatte grupper en kraftigere stemme og større synlighed.

Mændenes Hjems nedskrevne formål er at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til et mangfoldigt samfund. En måde at arbejde for det mål er at sidde med i Rådet for Menneskerettigheder. I Rådet vil vi repræsentere det sociale område og have fokus på sociale rettigheder, og hvordan sociale rettigheder udmønter sig i praksis.