Café Klare er en natcafe for hjemløse, udsatte kvinder. Der er plads til 20 overnattende kvinder hver nat, og i dagtimerne er der mulighed råd, vejledning og støtte til at komme videre i tilværelsen. Cafe Klare er en del af Mændenes Hjems organisation, som driver en række skadesreducerende og brobyggende tilbud på Vesterbro.
Som leder er det din vigtigste opgave at skabe et velfungerende tilbud til målgruppen og en god arbejdsplads for medarbejderne.

Du er ansvarlig for den daglige drift, med alt hvad det indebærer af økonomistyring, personaleledelse, dokumentation, faglig sparring mv, men vi forventer også af dig, at du er ambitiøs på Cafe Klares og målgruppens vegne, og har blik for at arbejde på alle niveauer for at udvikle tilbuddet. Det kræver, at du har blik for at navigere i både faglige, forskningsmæssige og politiske sammenhænge samt et godt indblik i social- og sundhedspolitiske dagsordener, herunder ikke mindst psykiatri. Du bliver leder for en engageret personalegruppe, der arbejder både dag, aften og nattetimer, så du skal være indstillet på også at være tilstede i aftentimerne et par gange eller 3 om måneden.

Vi forestiller os, at du måske har en akademisk uddannelse med erfaring fra det sociale arbejde, eller en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse, med evt. efteruddannelse. Du skal ideelt set have ledelseserfaring, herunder også erfaring med økonomistyring og dokumentation og gerne erfaring med drift af døgntilbud.
Du skal samarbejde tæt med andre afdelinger i Mændenes Hjems organisation, og have lyst til at deltage aktivt i tværgående møder og samarbejdsfora i organisationen. Ligeledes vil du skulle samarbejde med mange forskellige eksterne samarbejdspartnere, som den opsøgende psykiatriindsats, Københavns Kommunes Hjemløseenhed, sundhedsvæsen mm., så det er en fordel, hvis du har kendskab til og kan navigere i dette felt med mange aktører. Du skal desuden kunne tale din målgruppes sag i mange forskellige sammenhænge både internt og eksternt, så du skal føle dig på hjemmebane i forskellige fora; uanset om du taler med en psykisk sårbar kvinde, en politiker, samarbejdspartnere eller forskere.

Vi kan tilbyde dig en spændende arbejdsplads med gode muligheder for at deltage i udviklingen af organisationen og hele feltet. Du bliver en del af ledelsesteamet i Mændenes Hjem, og refererer til Mændenes Hjems forstander.
Ansøgningsfrist fredag d. 22. november kl. 12. Samtalerne foregår i uge 48.
Send din ansøgning til forstander Ivan Christensen på ic@maendeneshjem.dk, skriv gerne ’Ansøgning Cafe Klare’ i emnefeltet.