Mændenes Hjems bygning i Lille Istedgade på Vesterbro skal totalrenoveres. Vi skal genhuses i Solterrasserne som er et tidligere plejehjem i Valby. I den forbindelse søger vi en social vicevært til at hjælpe os, mens vi bor i Valby.

Som social vicevært har du både en pædagogisk og en praktisk funktion. Du skal varetage udendørs renholdsopgaver, andre praktiske opgaver samt relationelt arbejde med Mændenes Hjems beboere, og andre borgere som bruger Mændenes Hjem. Du skal også være bindeled til naboer, institutioner og erhvervsdrivende i lokalområdet.

Opgaven er her at indgå i løsningsorienteret dialog med naboerne og være en person, som de kan gå til, hvis de fx oplever problemer i forbindelse med at have Mændenes Hjem som nabo.

Du vil også indgå i løsning af praktiske og pædagogiske opgaver i huset på Solterrasserne. Du får et tæt samarbejde med vores praktiske afdeling og øvrige medarbejdere.

Flytningen til Valby forventes at ske i januar 2021.

Alle Mændenes Hjems 48 beboere flytter til Solterrasserne. Der vil også være en kontaktstedsfunktion, som er åbent døgnet rundt samt sygeplejeklinik, kantine og administrationskontorer. Målgruppen for Mændenes Hjems arbejde er hjemløse mænd og kvinder, som har forskellige sociale vanskeligheder, herunder ofte også afhængighed. Erfaring med målgruppen vil være en stor fordel, og lokalkendskab i Valby vil også være en fordel.

Arbejdstiderne vil hovedsageligt blive placeret i dagtimerne mandag til fredag, dog formentlig med to hverdage til omkring kl. 20.

Ansøgningsfrist 3. november. Ansættelsessamtaler i uge 47.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Tiltrædelse 2. januar 2021. Gerne tidligere.

Ansøgning sendes til Michael Dylmer, e-mail: md@maendeneshjem.dk. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at ringe til Michael på tlf. 42 31 81 07.