Mændenes Hjem søger Socialfaglig medarbejder til Herberget

Mændenes Hjems herberg er et §110 tilbud med 30 beboere. Målgruppen i herberget er mænd og kvinder, der lever udsatte liv, oftest med stofafhængighed.

Vi leder efter socialfaglig medarbejder som er fagligt velfunderet. Arbejdsopgaverne består i at indskrive, udrede, sagsbehandle og arbejde aktivt med borgerens plan for hver enkelt beboer, så det er en fordel, hvis du har et stærkt netværk på det sociale område, godt kendskab til regler og rettigheder for målgruppen og arbejder hjemmevant med skriftlighed og dokumentation.

Vi er også et tilbud og en arbejdsplads, hvor bølgerne kan gå højt og beboerne har mange akutte behov, ligesom der er behov for tillidsopbyggende relations arbejde, støtte i almen daglig livsførelse mv., så du vil dagligt skulle balancere imellem den langsigtede indsats og det akutte arbejde.

Du skal skabe relationer, der kan skabe tillid og udgangspunkt for forandring for beboerne, arbejde handlekraftigt ift. beboernes sundhed, stofbrug, økonomi mv. samt være indstillet på praktisk arbejde som fx støtte til oprydning på værelser, følgeskabsopgaver mv.  Kort og godt få dagligdagen på Herberget til at fungere og sikre beboerne faglig hjælp og støtte til at komme godt videre i tilværelsen.

Du vil blive en del af Mændenes Hjems organisation, som er en NGO med en bred vifte af tilbud målrettet hjemløse og stofbrugere.

Herberget arbejder tæt sammen med den øvrige bo-afdeling, som består af et mindre §107 og et mindre §108 tilbud. Herberget arbejder ligeledes tæt sammen med Mændenes Hjems Sundhedsklinik og øvrige sundhedsfaglige personale samt andre afdelinger som Stofindtagelsesrum, udviklingsprojekter, Kontaktsted og nat-cafeer mv.

Herberget har dagligt samarbejde med opsøgende indsatser som hjemløseenhed og misbrugscenter.

Du skal have en høj faglighed og være etisk velfunderet i din faglighed. Vi har et til tider hårdt og krævende arbejdsmiljø, fordi vores beboere lever meget udsatte og til tider kaotiske liv, så det er en fordel, hvis du har stor rummelighed og også gerne har nogle års erfaring med målgruppen. Vi tilbyder løbende supervision og sparring. Din arbejdstid bliver i dagtimerne på hverdage – den præcise arbejdstid aftales nærmere ved ansættelse. Vi lønner efter gældende overenskomster.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest d. 7/11- 2022 og forventer at holde samtaler i løbet af uge 47.

Du skal sende din ansøgning og et CV til leder Sandra Steckel Magnussen på ssm@maendeneshjem.dk . Du kan også skrive til Sandra, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ansættelsesvilkår.

Endvidere kan du kontakte socialrådgiver Pernille Lerby på tlf.: 22692901, ved spørgsmål til arbejdets karakter mm.