Har du mod på hver dag at levere mad af høj kulinarisk kvalitet, til mennesker der lever udsat?

Hos os er indkøbsbudgettet ikke stort, og du skal kunne trylle med årstidens råvarer. Det betyder dog ikke, at vi slækker på kravene til kvaliteten – tværtimod. Mændenes Hjems beboere lever udsat, og maden og måltiderne kan være en tiltrængt pause fra gadens hårde liv. Derfor skal den smage godt og være indbydende. Vi lægger desuden stor vægt på værtskab og service, så måltidet bliver en helhedsoplevelse. Du skal derfor kunne se en spændende udfordring i at udvikle en menu, som tager højde for Mændenes Hjems brugeres særlige ernæringsmæssige behov, hvor mange er fejl- og underernærede, og har problemer med nedsat appetit, dårlig tandstatus med mere.

Kantinen holder åbent alle hverdage til morgenmad, frokost og aftensmad. Dine kunder er de 48 mænd og kvinder, der bor på Mændenes Hjem, samt andre brugere, der kommer forbi i dagens løb. Dagligt kommer omkring 100 mennesker og spiser. Mændenes Hjem ligger på Vesterbro og driver på adressen forskellige botilbud, kontaktsted, stofindtagelsesrum, sygeplejeklinik, tandlægeklinik og altså også et køkken. Dagligt benyttes huset af mere end 500 forskellige mennesker, der lever som hjemløse og udsatte.

Mændenes Hjems kantine har i øjeblikket – udover køkkenleder – en fuldtids og en deltidsansat. Køkkenet leverer også mad kaffe, te og forplejning til møder, kurser og sociale arrangementer på Mændenes Hjem. En stor renovering af Mændenes Hjem forventes påbegyndt i efteråret 2020, og i en periode på måske 1½ år forventer vi, at madproduktion og det daglige arbejde sker på en anden adresse. Derefter kan vi vende tilbage til nyt køkken og kantineområde.

Vi forventer, at du har uddannelsesmæssig baggrund og erfaring indenfor madlavning, og at du har lyst til at arbejde i nær kontakt med udsatte borgere. Du skal brænde for at servere rigtig mad for rigtige mennesker. Derudover må du gerne have erfaring med planlægning, økonomistyring og ledelse.

Dine opgaver vil blandt andet være:
– at lede og fordele arbejdet i køkkenet.
– at deltage praktisk i den daglige drift med indkøb, planlægning, produktion af mad, salg, oprydning og rengøring.
– regnskab og økonomistyring
– udarbejde og udvikle menuen i samarbejde med kollegaerne
– være med til at udvikle køkkenet og Mændenes Hjems tværgående med kost- og ernæring.
– samarbejde med resten af Mændenes Hjems aktiviteter og tilbud.

Løn efter gældende overenskomst.
Arbejdstider: 37 timer pr. uge. Tjenesteplanen er i øjeblikket en 3 ugers turnus med 2 ugers dagvagt startende kl. 7, og en uges aftenvagt som slutter kl. 19.30.

Ansøgningsfrist: søndag d. 8. december. Ansættelsessamtalerne forventes at blive afholdt sidst i uge 51, og vi håber, du kan tiltræde den 1. februar 2020

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til afdelingsleder Michael på telefonnummer 42 31 81 07

Ansøgning sendes til:
Michael Dylmer, afdelingsleder, Boafdelingen på mail: md@maendeneshjem.dk