Kontaktstedet er et døgnåbent tilbud, der yder rådgivning, støtte og praktisk hjælp til mennesker, der lever udsat på indre Vesterbro. Du bliver også leder for vores køkken, der ligger i forbindelse med Kontaktstedet, og serverer tre daglige måltider til beboere og gæster på Mændenes Hjem. Kontaktstedet gæstes hver dag af 400-550 forskellige mennesker, der træder ind ad døren med vidt forskellige behov – det kan være hjælp til bolig, et hvil fra det hårde liv på gaden, et lyttende øre, rent fixe-værktøj eller meget andet. Alt sammen gribes af de dygtige og dedikerede medarbejdere i Kontaktstedet.

Du skal varetage den daglige drift af Kontaktstedet, med alt hvad det indebærer af personaleledelse, faglig sparring, økonomistyring og udviklingsperspektiver. Vi leder efter en stærk socialfaglig profil med kendskab til brugergruppen. Det er vigtigt for os, at du er en stærk og empatisk personaleleder, der kan sætte faglig retning for tilbuddet samt sørge for at medarbejdergruppen er i trivsel og udvikling – det gælder både fastansatte og den store gruppe dedikerede vikarer. Vi forventer, at du er ambitiøs på tilbuddets og målgruppens vegne, og har indsigt i det socialfaglige og politiske felt, vi arbejder i. Du skal være orienteret mod og bidrage til den politiske, forskningsmæssige og faglige udvikling af feltet. Du skal have administrativ tæft og erfaring med økonomistyring, samt have erfaring med dokumentation og lyst til at udvikle på dokumentationsindsatsen.

Da tilbuddet er døgnåbent, skal du også være tilstede i aften- og nattetimer omkring to gange om ugen.
Du samarbejder tæt med Mændenes Hjems øvrige afdelinger – Boafdeling, Sundhedsafdeling, Stofindtagelsesrum, Den Runde Firkant samt natcafeen for kvinder, Cafe Klare. Ligeledes samarbejder du tæt med en lang række eksterne samarbejdspartnere – hjemløseenhed, den psykiatriske gadeplansindsats, det etablerede sundhedsvæsen, politi, botilbud og en lang række andre. Du skal derfor have kendskab til og evne til at navigere i det social- og sundhedsfaglige felt.

Et opmærksomhedspunkt er, at Mændenes Hjem står overfor en ombygning, så i de kommende år vil der kræves særlig stor fleksibilitet af medarbejdere, brugere og leder, da Kontaktstedet såvel som andre tilbud på adressen skal midlertidigt genhuses.

Du indtræder i Mændenes Hjems lederteam med ledere fra andre afdelinger og refererer til Mændenes Hjems forstander.

Kvalificeret intern ansøger haves til stillingen.

Ansøgningsfrist mandag d. 11. november. Tiltrædelse primo januar, 2020.
Ansøgning sendes til forstander Ivan Christensen på mail: ic@maendeneshjem.dk