Et ganske særligt job på et helt specielt sted.

Mændenes Hjems Kontaktsted er et døgnåbent akuttilbud til hjemløse og udsatte stofbrugere efter Servicelovens §104. De brugere, som træder ind ad døren, bliver mødt i Kontaktstedet, hvor man afklarer, hvilken hjælp de har behov for – nogle vil varme sig lidt og have lidt mad, nogle kan have brug for hjælp med akutte behov eller sagsbehandling og kontakt til samarbejdspartnere. En stor del af indsatsen er også at skabe fællesskab og samvær for brugerne af stedet. Kontaktstedet tilbyder stabilitet, kontakt og støtte til at leve et mindre udsat liv. Ud over gæsterne i Kontaktstedet indgår man i en koordineret indsats med kollegaer i andre afdelinger i huset for at forbedre vores 48 beboeres hverdag og livskvalitet. 

Brugerne og beboere har livserfaringer, som er helt særlige og har betydning for deres prioriteringer og valg i hverdagen. Disse erfaringer stammer fra et liv med afhængighed, hjemløshed, psykisk og fysisk sygdom og mange andre svære livsvilkår. Disse livserfaringer er i høj grad med til at skabe varme relationer, et stærkt sammenhold samt stor fleksibilitet og vilje til udvikling. 

Som medarbejder skal du give plads til, at den enkelte bruger og beboer får mulighed for at udtrykke dybden af disse erfaringer med henblik på at styrke det enkelte menneske, men også for at vi som samfund bliver mere bevidste og inkluderende. Det er væsentligt, at du er lydhør, inkluderende, initiativrig, opsøgende og handlingsorienteret i forhold til at finde løsninger. Det vil ikke kun være din faglighed, som bliver sat i spil, men også din personlighed og menneskelige tilgang. 

Brugerne skal mødes med et højt fagligt niveau, og her skal samtidig være masser af omsorg og rart at være. På individniveau er arbejdsopgaverne knyttet til konkrete kontakter og forløb med brugere. Der kan både være tale om langvarige og komplekse forløb, der indeholder en vifte af sociale problematikker hos den enkelte og om kortvarige kontakter, hvor der løses en konkret problemstilling her og nu. Problemstillingerne kan for eksempel være vedrørende boligsituation, job, økonomi, pension, familieforhold, rusmiddelafhængighed, ADL mv. På gruppeniveau har du en særlig opgave i forhold til at skabe trivsel og fællesskab omkring sociale aktiviteter. Der indgår praktiske opgaver i stillingerne.

Af og til er du den eneste person, der hjælper, mens det i andre tilfælde handler om at koordinere en indsats. Med det brede samarbejde er det derfor væsentligt, at du er skarp i forhold til at overholde lovgivningen for inddragelse, samtykke og GDPR, ligesom det er væsentligt, at du kan dokumentere sagligt og grundigt.

 

Det praktiske: 

Ansøgere med pædagogisk, socialfaglig og/eller sundhedsfaglig uddannelse fortrækkes.

Der er en fast dagvagt stilling, en fast nattevagt stilling, samt et vikariat dagvagtstilling på 9 mdr.

Nattevagt: 34 timer om ugen. Arbejdstiden er imellem kl. 23 og 7.30 i et 7-7 rul, samt personalemøder og supervision på månedlig basis.

Dagvagt: 34 timer om ugen. Arbejdstiden er imellem kl. 7-15.30 i et 5-5-2-2 rul, samt personalemøder og supervision på månedlig basis.

  • For alle stillinger gør det sig gældende, at man arbejder hver 2. weekend.
  • Du skal anføre i ansøgningen, hvilken stilling/stillinger du er interesseret i.
  • Tiltrædelse den 15. december 2023 eller snarest derefter.
  • Arbejdspladsen er Kontaktstedet på Mændenes Hjem på Lille Istedgade 2.
  • Ansøgningsfristen er onsdag den 29. november 2023, og samtalerne vil blive afholdt løbende.

Ansøgningen skal sendes til mail ansoegning@maendeneshjem.dk med markering ”Medarbejder til Kontaktstedet”.

Yderligere spørgsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Patrycja Wyszomirska på pawy@maendeneshjem.dk.

Vi aflønner efter gældende overenskomst.