Mændenes Hjems Kontaktsted er et døgnåbent akuttilbud til hjemløse og udsatte stofbrugere efter Servicelovens §104. De brugere som træder ind ad døren, bliver mødt i Kontaktstedet, hvor man afklarer, hvilken hjælp de har behov for – nogle vil varme sig og have lidt mad, hjælpe med akutte behov eller sagsbehandling samt kontakt til samarbejdspartnere. En stor del af indsatsen er også at skabe fællesskab og samvær for brugerne af stedet. Kontaktstedet tilbyder stabilitet, kontakt og støtte til at leve et mindre udsat liv. Ud over gæsterne i Kontaktstedet, indgår man i en koordineret indsats med kollegaer i andre afdelinger i huset for at forbedre vores 48 beboeres hverdag og livskvalitet.

Brugerne og beboere har livserfaringer som er helt særlige, som har betydning for deres prioriteringer og valg i hverdagen. Disse erfaringer stammer fra et liv med afhængighed, hjemløshed, psykisk og fysisk sygdom og mange andre svære livsvilkår. Disse livserfaringer er i høj grad med til at skabe varme relationer, et stærkt sammenhold samt stor fleksibilitet og vilje til udvikling.

Som medarbejder skal du give plads til, at den enkelte bruger og beboer får mulighed for at udtrykke dybden af disse erfaringer med henblik på at styrke det enkelte menneske, men også for at vi som samfund bliver mere bevidste og inkluderende. Det er væsentligt, at du er lydhør, inkluderende, initiativrig, opsøgende og handlingsorienteret i forhold til at finde løsninger. Der vil ikke kun være din faglighed, som bliver sat i spil, men også din personlighed og menneskelige tilgang.

Brugerne skal mødes med et højt fagligt niveau, og her skal samtidig være masser af omsorg og rart at være. På individniveau er arbejdsopgaverne knyttet til konkrete kontakter og forløb med brugere. Der kan både være tale om langvarige og komplekse forløb, der indeholder en vifte af sociale problematikker hos den enkelte og om kortvarige kontakter, hvor der løses en konkret problemstilling her og nu. Problemstillingerne kan for eksempel være vedrørende boligsituation, job, økonomi, pension, familieforhold, rusmiddelafhængighed, ADL mv. På gruppeniveau har du en særlig opgave i forhold til at skabe trivsel og fællesskab omkring sociale aktiviteter. Der indgår praktiske opgaver i stillingerne.

Af og til er du den eneste person, der hjælper, mens det i andre tilfælde handler om at koordinere en indsats. Med det brede samarbejde er det derfor væsentligt, at du er skarp i forhold til at overholde lovgivningen for inddragelse, samtykke og GDPR, ligesom det er væsentligt, at du kan dokumentere sagligt og grundigt.

Det praktiske:

  • Ansøgere med pædagogisk, socialfaglig og/eller sundhedsfaglig uddannelse fortrækkes.
  • Nattevagt: 34 timer om ugen. Arbejdstiden er imellem kl. 23 og 7.30 i et 7-7 rul, samt personalemøder og supervision på månedlig basis.
  • Aftenvagt: 34 timer om ugen. Arbejdstiden er imellem kl.15-23.30 i et 5-5-2-2 rul, samt personalemøder og supervision på månedlig basis.
  • Der er en aftenvagt stilling og en nattevagt stilling ledig.
  • For begge stillinger gør det sig gældende, at man arbejder hver 2. weekend.
  • Du skal anføre i ansøgningen hvilken stilling/stillinger du er interesseret i.

Tiltrædelse den 1. november 2023 eller snarest derefter.

Arbejdspladsen er Kontaktstedet på Mændenes Hjem på Lille Istedgade2.

Ansøgningsfrist
Mandag den 2. oktober 2023 og samtalerne vil blive afholdt enten den 11., 12. eller 13. oktober 2023.

Ansøgningen skal sendes til mail: ansoegning@maendeneshjem.dk med markering ”Medarbejder til Kontaktstedet”.

Yderligere spørgsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Patrycja Wyszomirska på pawy@maendeneshjem.dk.

Vi aflønner efter gældende overenskomst. 

Mændenes Hjem er en organisation, som tilbyder en lang række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker, som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsatte. Alle Mændenes Hjems tilbud er placeret på Vesterbro i København. Det er Mændenes Hjems formål at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til et mangfoldigt samfund. På Mændenes Hjem løser ca. 200 medarbejdere hver dag vigtige opgaver for samfundets mest udsatte mennesker.  Mændenes Hjem består af en lang række forskellige tilbud; et herberg, en boafdeling, et kontaktsted, to stofindtagelsesrum, flere sundhedsklinikker, en cafe, en natcafé for kvinder samt et tøjprojekt med genbrugsbutik og flere andre projekter.