Vil du være med til at udvikle den sociale indsats for mennesker, som lever meget udsat? Mændenes Hjem søger en socialrådgiver til Sundhedsrummet i Den Runde Firkant.

Som socialrådgiver i Sundhedsrummet vil du indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige ansatte i Sundhedsrummet. Det forventes, at du er i stand til at bringe socialfaglige perspektiver ind i arbejdet med brugerne, hvormed I som et samlet sundhedsrum i størst mulig grad formår at understøtte brugeren ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Det forventes, at du arbejder opsøgende i Café Dugnad og på pladsen ved Den Runde Firkant, ligesom din funktion er tæt knyttet til de øvrige afdelinger af Mændenes Hjem. Et tæt samarbejde med andre aktører på Indre Vesterbro er ligeledes en forudsætning for arbejdet, så vi sammen skaber det bedste netværk for de mennesker, der benytter sig af Mændenes Hjems tilbud.

På individniveauet er arbejdsopgaverne knyttet til konkrete kontakter og forløb med brugere. Der kan både være tale om langvarige og komplekse forløb, der imødekommer en vifte af sociale problematikker hos den enkelte og om kortvarige kontakter, hvor der løses en konkret problemstilling her og nu. Problemstillingerne kan for eksempel være vedrørende boligsituation, job, økonomi, pension, familieforhold, rusmiddelafhængighed mv. Der arbejdes skadesreducerende med fokus på livskvalitet.

De borgere, der kommer i Mændenes Hjems tilbud, mangler ofte overblik over egen situation, og det kan være vanskeligt at se den umiddelbare løsning. Derfor er det væsentligt, at du er initiativrig, opsøgende og handlingsorienteret i forhold til en fleksibel problemløsning. Af og til er du den eneste person, der hjælper, mens det i andre tilfælde handler om at koordinere en indsats.

Med det brede samarbejde er det desuden væsentligt, at du er skarp i forhold til at overholde regler for samtykke og GDPR, ligesom det er væsentligt, at du kan dokumentere sagligt og grundigt i elektroniske journalsystemer. Kendskab til regler om aktindsigt er en fordel.

Om Den Runde Firkant
Den Runde Firkant består af Sundhedsrummet og Cafe Dugnad.
Sundhedsrummet er en del af Mændenes Hjems Sundhedsafdeling, hvor der i det daglige er et tæt samarbejde med vores øvrige aktiviteter og med en række regionale og kommunale samarbejdspartner, herunder lægerne i Sundhedsteamet fra Københavns Kommunes Center for Udsatte og Voksne Familier.

Café Dugnad er et tilbud for mennesker, som bruger stoffer og opholder sig på den åbne stofscene på indre Vesterbro. Tilbuddet er et skadesreducerende lavtærskeltilbud

Om dig
Gerne flere års erfaring som socialrådgiver.

• Fagligt engageret
• Forvaltningserfaring og/eller stort kendskab til offentlige forvaltning
• Kendskab til beskæftigelsesindsatsen
• Gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
• Du arbejder sikkert og ansvarligt, både selvstændigt og i tæt samarbejde med andre faggrupper
• At du er åben, fleksibel og kreativ
• Du sætter pris på et godt grin og ser muligheder frem for barrierer
• Arbejder behovsorienteret
• Synes udvikling er sjovt
• Nysgerrighed og lyst til at lære og prøve noget nyt.

Formalia:
Stillingen er 37 timer/uge med start 1. februar 2020
Løn efter gældende overenskomst for området.

Ansøgningsfrist fredag den 13. december 2019.

Ansøgning samt CV sendes til Majken Fuglsang, Sundhedsfaglig leder, Mændenes Hjem: maf@maendeneshjem.dk

Majken kan kontaktes for yderligere oplysninger, evt. på telefon 50 60 05 04.

Samtaler gennemføres tirsdag den 17. december 2019