Mændenes Hjem er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Københavns kommune. Mændenes hjem driver en række social og sundhedsfaglige tilbud på Vesterbro i København efter § 101, § 107, § 108 og § 110 i Lov om Social Service. Desuden driver Mændenes Hjem Den Runde Firkant samt Café Klare, Natcaféen for kvinder. Dagligt er Mændenes Hjem i kontakt med 5-600 forskellige borgere, der lever i en udsat livssituation, ofte berørt af stofafhængighed, hjemløshed mv.

Er du en ildsjæl med stor interesse, lyst og overskud til at arbejde med nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark? Vil du være med til at yde en vigtig social- og sundhedsfaglig indsats?
Er du psykisk robust og god til at navigere og holde hovedet koldt i et ofte hektisk miljø?

Så er du måske den rigtige sygeplejerske til en fast stilling i stofindtagelsesrummene SKYEN og H17.

Om jobbet
H17 og Skyen er to forskellige stofindtagelsesrum, der arbejder ud fra de samme metoder og skadesreducerende principper. Begge hører under Mændenes Hjem, og du vil kunne arbejde begge steder. Medarbejdergruppen er både socialfaglig og sundhedsfaglig og opgaverne er ligeledes både sociale og sundhedsfaglige. Målgruppen er særligt udsatte, ofte hjemløse, stofbrugere, der kommer til stofindtagelsesrummene for at indtage deres stoffer i trygge rammer.

Som ansat i et stofindtagelsesrum består en stor del af opgaven i relationsarbejde, så vi ad den vej kan støtte brugerne i at bruge huset på en god måde, støtte brugerne i deres kontakt med det omkringliggende samfund samt optimere brugernes egenomsorg.

Derudover har de sundhedsfaglige i stofindtagelsesrummene en særlig opgave i forhold til den akutte behandling af overdosissituationer. Her er det vigtigt, at du er i stand til at holde hovedet koldt i en akut situation, skabe ro, yde den relevante behandling og bevare overblikket. Overdosisbehandling vil du få et specifikt førstehjælpskursus, der kan klæde dig på til. Der vil også være brugere med akutte og subakutte sundhedsfaglige problemstillinger, hvor din opgave hovedsageligt vil være at brobygge til det etablerede sundhedssystem eller til sundhedsklinikker i nærmiljøet.

Vi kan tilbyde:
• En spændende arbejdsplads med en gruppe dygtige og dedikerede kollegaer.
• Oplæring, faglig sparring, supervision og tema/mødedage.
• Tæt samarbejde, vidensdeling og sparring i et engageret tværfagligt miljø.
• Et arbejde hvor du kan være med til at gøre en forskel til gavn for nogle de mest udsatte mennesker i Danmark.

Vi forventer at du:
• Er etisk velfunderet i det sundhedsfaglige og det pædagogiske arbejde.
• Interesserer dig for psykiatri og konflikthåndtering
• Har interesse i og synes det giver mening at arbejde ud fra en skadesreducerende tilgang.
• Er rummelig, psykisk robust og kan navigere i et ofte hektisk miljø.
• Trives med udviklingsprojekter, hvor alt ikke er givet på forhånd.
• Er nysgerrig og interesseret i målgruppen og optaget af deres sociale og sundhedsfaglige problemstillinger.
• Er god til at kommunikere.
• Har mod på en anderledes arbejdsplads.
• Har overskud og humor.

Stillingen:
Fast sygeplejerske stilling på mellem 32 og 37 timer om ugen.

Arbejdstiden:
Du kommer til at arbejde i dag- og aftenvagter, i tidsrummet mellem kl. 07.00-23.30 samt weekendarbejde hver tredje weekend.

Tiltrædelse:
Den 1.3.2020, eller hurtigst muligt.

Løn:
Efter gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd plus tillæg.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist den 6. januar 2020 kl. 12.

Ansøgning sendes pr. mail til:
Sundhedsfaglig leder Majken Fuglsang, maf@maendeneshjem.dk.

Ansættelsessamtaler:
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 3

Yderligere information samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos:
Sundhedsfaglig leder Majken Fuglsang, på mobil 50 60 05 04 eller e-mail maf@maendeneshjem.dk