Har du interesse, lyst og overskud til at arbejde med nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark. Vil du være med til at yde en vigtig social- og sundhedsfaglig indsats?
Vi søger en fast medarbejder 30 timer om ugen, med gode muligheder for merarbejde. Vi forestiller os, at du har en relevant faglig baggrund som f.eks. pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller sosu-assistent.

Om stillingen:
Aften/nat-teamet består af fire medarbejdere som er på arbejde to ad gangen.
Arbejdstideren er mandag til torsdag klokken 18.00-02.00, fredage kl. 18.00-24.00 og weekender klokken 11.00-19.00. Man arbejder i skeam, der som udgangspunkt hedder, at man arbejder i fem dage, har to dages fri, så arbejder to dage og har fem dages fri. 5- 2 – 2 – 5 (arb.-fri-arb.-fri).
Mændenes Hjem i Lille Istedgade skal gennemrenoveres med planlagt start i efteråret 2020 og forventes at vare i ca. 1½ år. Vi bliver i perioden genhuset på endnu ikke fastlagt sted. Det forventes, at aften/natteamet under genhusningen vil indgå i kontaktstedets aftennormering, og i ombygningsperioden kan der derfor være lidt ændringer i arbejdstider og arbejdsfunktioner.

Boafdelingen på Mændenes Hjem består af
• Herberget § 110, 30 pladser, beliggende på 1., 2. og 3.sal
• Boenheden § 107, 10 pladser, 3. sal
• Bofællesskabet § 108, 8 pladser, 4. sal

Alle tre afsnit har dagspersonale mandag til fredag, samt enkelte aftener. Der er personale i Kontaktstedet i stueetagen døgnet rundt alle dage.
Teamet arbejdet tæt sammen med medarbejderne i de tre boafsnit og med aften- og nattevagter i Kontaktstedet. På nogle hverdage overlapper arbejdstiden med personalet i de tre boafsnit.
Man arbejder tæt sammen med det øvrige det øvrige personale bl.a. via overlapsmøder og via journalisering i sager, i forbindelse med udarbejdelse af opholdsplaner m.m.

Opgaver:

Pædagogisk
– Relationsarbejde, støtte beboerne, motivere til behandling, bolig mm.
– Indskrivning af herbergsbeboere.
– Skabe tryghed ved tilstedeværelse.
– Konfliktforebyggelse og håndtering.
– Værelsesrunder.
– Sociale arrangementer i huset, F.eks. servering af mad som er tilberedt på forhånd i weekenderne.

Praktisk
– Arbejde med at støtte og hjælpe beboerne med oprydning, rengøring på værelser og tøjvask.
– Forefaldende praktiske opgaver som rengøring, tømning og nedbæring af effekter fra fraflyttede værelser.

Hvis du er Sundhedsfagligt uddannet
– F.eks. medicinhåndtering og sårpleje
– Være primærperson i akutte sundhedsfaglige situationer.
– Samarbejde med interne og eksterne sundhedsfaglige medarbejdere om behandling og vurdering af sundhedsfaglige problematikker.

Kvalifikationer:
Du har en social eller sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller sosu-assistent.
Derudover har du gerne erfaring med stofbrugere, psykisk syge, skriftlighed, journalisering, arbejde i sager med f.eks. opholdsplaner, samarbejde med myndigheder og konfliktforebyggelse og håndtering.

Vi kan tilbyde:
· En velfungerende arbejdsplads med spændende og udfordrende arbejdsopgaver.
· Dygtige og dedikerede kollegaer.
· Faglig sparring, supervision og tema/mødedage.
· Samarbejde med mange interne og eksterne samarbejdspartnere.
· Tæt samarbejde, vidensdeling og sparring i et engageret tværfagligt miljø.
· Et meningsfuldt arbejde hvor du kan være med til at gøre en forskel til gavn for nogle de mest udsatte mennesker i Danmark.

Vi forventer, at du:
· Har gode samarbejdsevner.
· Har lyst til en del praktisk arbejde og ikke er sart i forhold til lugte og udfordrende rengøring.
· Evner på en god måde at få dagligdagen til at fungere med beboerne.
· Har en stor rummelighed og tolerance.
· Har høj faglighed og er etisk velfunderet i det pædagogiske arbejde.
· Er psykisk robust i forhold til at arbejde med udadreagerende beboere og et krævende arbejdsmiljø blandt hårdt ramte misbrugere.
· Har erfaring med og kendskab til dokumentation og kan arbejde på et højt skriftligt niveau og har interesse i dette.
· Er nysgerrig og interesseret i målgruppen og optaget af deres sociale og sundhedsfaglige
problemstillinger.
· Kan skabe relationer der kan skabe tillid og udgangspunkt for forandring for beboerne.
· Kan arbejde skadesreducerende ift. beboernes sundhed, misbrug, økonomi mv.
· Har forståelse for hvorfor misbrugeres handlemønstre er som de er.
· Er åben for sparring og kan give konstruktiv feedback.
· Kan bevare roen i pressede situationer.

Mændenes Hjem driver en række social og sundhedsfaglige tilbud på Vesterbro i København. Desuden driver Mændenes Hjem Den Runde Firkant samt Café Klare, Natcaféen for kvinder. Dagligt er Mændenes Hjem i kontakt med 5-600 forskellige borgere, der lever i en udsat livssituation, ofte berørt af stofafhængighed, hjemløshed mv.

Ansøgning sendes pr mail til:
Michael Dylmer på md@maendeneshjem.dk.
Ansøgningsfrist:
Onsdag d. 19. februar 2020.
Ansættelsessamtaler:
Forventes afholdt uge 9.
Tiltrædelse:
1. april 2020
Yderligere information samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos:
Michael Dylmer på mobil 42 31 81 07 eller e-mail md@maendeneshjem.dk.
Dog ikke i uge 7 pga. ferie.