Mændenes Hjem skal totalrenoveres og udvides – med gavmild støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden.
Det er ingen hemmelighed, at vores bygning på Istedgade er gammel og slidt – meget slidt. Nu får vi bl.a. en helt ny etage, nye værelser med bad og toilet, en grøn gård og i det hele taget en indretning, der er skabt med vores beboere og brugeres behov for øje. Vi glæder os så meget til at kunne møde de mennesker der bruger vores tilbud i værdige rammer! Imens vi bygger om, skal nogle tilbud flyttes til H17, hvor vi i forvejen driver stofindtagelsessrum, mens Boafdelingen flytter til Valby. Her har Københavns Kommune stillet Solterrasserne til rådighed for os i ombygningsperioden – et nedlagt plejehjem med rummelige værelser.
I boafdelingen bor 48 mænd og kvinder, der lever udsatte liv med forskellige former for sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Nogle bor der kun et par måneder, mens andre bor permanent på Mændenes Hjem.En del er ældre og slidte, og glæder sig til roen og freden i Valby. Flere har allerede været på tur med personalet for at se faciliteterne, og er imponerede over de fine, rummelige værelser og de grønne omgivelser. De glæder sig utrolig meget! Særligt til at få eget toilet og bad og til at komme væk fra det hektiske miljø på Istedgade. Der flytter selvfølgelig også en del personale med. Både pædagogisk og sundhedsfagligt personale døgnet rundt, praktiske medarbejdere, køkkenmedarbejdere, administration mm.

Vi forventer, at dagligdagen på Solterrasserne bliver meget stille og rolig, og vi forventer ikke, at vores beboere vil være meget synlige i nærmiljøet – de opholder sig i høj grad på deres værelser, eller inde på Vestebro. Beboerne må ryge og indtage stoffer på deres værelser, så de har ingen grund til at søge ud i nærområdet. Der vil selvfølgelig forventeligt være en del trafik til og fra Valby station. Det er svært at forudsige præcist, hvordan det bliver, men der vil sikkert hen ad vejen opstå udfordringer, og I skal vide, at vi tager det gode naboskab ekstremt seriøst, og vil gøre alt hvad vi kan for hurtigt og fleksibelt at imødekomme og løse, hvad end der måtte opstå.

Som det ofte er med byggesager har datoen rykket sig et par gange – og coronaen har ikke gjort tingene hurtigere. Vi regner nu med at flytte ud af huset i Lille Istedgade og påbegynde renoveringen i begyndelsen af 2021.

Det er vigtigt at sige, at det selvfølgelig ikke er hele den aktive stofscene, der rykker til Valby, men kun vores botilbud. Der kommer dagligt mange hundrede mennesker til den åbne stofscene på Vestebro. De kommer langvejs fra for at købe, sælge og indtage stoffer. Fænomenet med et stofmiljø omkring hovedbanegården i Hovedstaden kendes fra næsten alle europæiske lande, og stofscenen har været her siden 60’erne. Stofmiljøet vil blive på Vesterbro, og de fleste af vores aktiviteter vil blive på Vesterbro, idet størstedelen af målgruppen stadig vil være her. Det gælder vores to stofindtagelsesrum H17 og Skyen, Sundhedsrum, Cafe Dugnad, tøjudlevering, natcafeen for kvinder Cafe Klare samt diverse opsøgende indsatser, som alle stadig vil være på forskellige adresser på Vesterbro.

I Valby ansætter vi en social vicevært, som skal bevæge sig opsøgende rundt i nærmiljøet i Valby og have daglig kontakt med naboer og erhvervsdrivende i området. Den sociale vicevært arbejdede tidligere for Solterrasserne, så han kender nærmiljøet og bygningen. Han får en praktisk funktion med at holde området rent og pænt, og også en social funktion med gennem dialog at sikre trivsel og tryghed for alle, og at eventuelle problemer hurtigt kan løses. Hans telefonnummer kommer op og hænge i alle opgange, så man hurtigt og direkte kan få kontakt, hvis man oplever gener i form af larm, affald eller andet.

Den sociale vicevært kan også involvere beboerne i de praktiske opgaver, så de kan hjælpe til og få meningsfulde arbejdsopgaver og være med til at tage ansvar i lokalområdet – det har vi god erfaring med på Vesterbro. De allerfleste af vores beboere vil gerne have meningsfulde opgaver og tage ansvar, og ønsker også et godt og givtigt naboskab.

Vi har også ansat en kulturmedarbejder, som også skal have kontakten udadtil og bl.a. skal hjælpe med at stable en lokal frivilligindsats på benene. De nye rammer giver mulighed for filmaftener, madklubber og andre sociale og hyggelige tiltag for beboerne, og det glæder vi os til, og håber at kunne inddrage lokalmiljøet i.  Ydermere har vi tæt dialog med lokalpolitiet både i Valby og på Vesterbro, samt Vigerslev Alle skole og Valby Lokaludvalg. Det bliver Michael Dylmer og Tummas Olsen, der bliver de to daglige ledere på Solterrasserne.