Mændenes Hjem leder efter nattevagtsvikarer til stofindtagelsesrummet H17.

Vi leder efter dig, der vil være med til at skabe tryghed for udsatte stofbrugere i nattetimerne.

Stofindtagelsesrummet tilbyder skadesreduktion og stofindtag i trygge rammer til en udsat gruppe stofbrugere døgnet rundt.

I dagtimerne foregår der også meget sagsbehandling og brobygning til misbrugsbehandling, hjemløseenhed, sundhedsvæsen, botilbud og en lang række andre samarbejdspartnere, men i nattetimerne er fokus mere på det akutte skadesreducerende; først og fremmest at tilbyde trygt stofindtag og skadesreducerende værktøj, adgang til mad og tøj, adgang til toilet og hvile, konfliktnedtrapning og relationsdannelse.

Vi mangler både dig, der er sundhedsfaglig – sygeplejerske, redder eller sosu – og dig, der er pædagog eller har pædagogisk erfaring. Du skal være personligt og fagligt velfunderet og have din faglige etik på plads.

Som nattevagtsvikar bestemmer du selv, hvornår du tager vagter, men vi forventer, at du kan arbejde minimum fire nætter om måneden, så du er en del af arbejdspladsen og kender brugerne og arbejdsgangene. Arbejdstiden er fra klokken 23 til 7.30. Der kan på sigt også være mulighed for vikarvagter i andre afdelinger og på andre tidspunkter.

Skriv en mail til de daglige ledere af stofindtagelsesrummene Rasmus Koberg Christiansen og Ellen-Margrethe Lihn på rkc@maendeneshjem.dk og eml@maendeneshjem.dk, hvor du skriver kort om dig selv og vedhæfter et CV.