Flere og flere udenlandske stofbrugere dukker op på indre Vesterbro – mange af dem med østeuropæisk baggrund. En optælling af brugerne i stofindtagelsesrummet Skyen viser, at ud af omkring 4000 unikke brugere er mere end 500 østeuropæere.

Derfor åbner Mændenes Hjem nu et socialt- og sundhedsfagligt tilbud målrettet udenlandske stofbrugere.

Tilbuddet har fået navnet Projekt Blisko, og ligger i lokaler lige ved siden af Skyen.

Blisko tilbyder sundhedsfaglig hjælp til for eksempel sygdomme, infektioner og skader fra stofbruget og samtidig en social indsats, hvor patienterne skal hjælpes videre i livet.


Blisko er åbent et par timer om ugen i eftermiddagstimerne. Åbningstiden udvides løbende efterhånden som flere frivillige tilknyttes projektet.

Hvis du er læge, sygeplejerske eller taler et europæsisk sprog som fx italiensk, rumænsk, polsk eller russisk har vi brug for dig i Blisko.

Tag kontakt til koordinatorerne;

Diana
dcm@maendeneshjem.dk

Telefon: 88 81 23 76

Anne Katrine
akns@maendeneshjem.dk

Telefon: 88 81 23 77