På billedet ses afgående formand Jens Johansen foran stofindtagelsesrummet Skyen på Mændenes Hjem. Det første kommunalt finansierede stofindtagelsesrum i Danmark, som Jens Johansen var med til at åbne i 2012.

Ny kvinde i spidsen for Mændenes Hjem

Majbrit Berlau er valgt som ny formand for Mændenes Hjems driftsfonds bestyrelse.

44 årige Majbrit Berlau er næstformand i fagbevægelsens Hovedorganisation, tidligere formand for Dansk Socialrådgiverforening og medlem af rådet for socialt udsatte.

”Med Majbrit Berlau som formand har vi fået en stærk faglig profil med indgående kendskab til socialområdet og et stærkt engagement i at forbedre forholdene for udsatte. Samtidig har Majbrit med sin baggrund også fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsforhold, ” siger forstander for Mændenes Hjem Ivan Christensen. Majbrit Berlau trådte ind i Mændenes Hjems bestyrelse i 2020.

”Mændenes Hjem gør en afgørende forskel for nogle af samfundets mest udsatte mennesker, og jeg glæder mig til et endnu tættere samarbejdet med engagerede og dygtige medarbejdere, og til at bidrage til den fremtidige udvikling for organisationen. Mændenes Hjem har høje ambitioner for den faglige indsats, og jeg ser frem til at kunne bidrage til den udvikling,” siger Majbrit Berlau.

Mændenes Hjems bestyrelsesformand Jens Johansen har valgt at træde tilbage fra formandsposten for at kunne prioritere sine mange rejser og få mere tid til at nyde pensionisttilværelsen. Jens Johansen er forhenværende præst i Mariakirken og tidligere borgmester i København, og indtrådte i Mændenes Hjems bestyrelse tilbage i 2006. Han har været formand siden 2007, så 14 år på posten er det blevet til.

Under Jens Johansens ledelse gennemgik Mændenes Hjem en rivende udvikling. Fra at være en mindre institution til at være en stor organisation med mange afdelinger og mange tilbud for både mænd og kvinder; boafdeling, natcafe, sundhedsklinikker, sociale viceværter, cafe og værestedstilbud og stofindtagelsesrum.

”Den helt store ændring har været, at strategien og værdierne omkring tilbud til hjemløse og udsatte har ændret sig radikalt. Både på Mændenes Hjem, men også i Københavns Kommune og samfundet generelt. I den årrække jeg har været formand, har der været et skifte fra fokus på stressaktioner og restriktioner til skadesreduktion og omsorg,” fortæller Jens Johansen.

Jens Johansen vil dog fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem, hvor han særligt er aktiv i en arbejdsgruppe med fokus på at forbedre vilkårene for kvindelige hjemløse og udvikling af natcafeen for hjemløse kvinder Cafe Klare.

For yderligere information kontakt:

Jens Johansen: 30364043

Majbrit Berlau: mbe@fho.dk

Ivan Christensen: 24471977