HVEM ER VI?

Mændenes Hjem er en organisation, som tilbyder en lang række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsatte. Alle Mændenes Hjems tilbud er placeret på Vesterbro i København.

Mændenes Hjem er en gammel organisation, som har ligget på Vesterbro siden 1910. Opgaverne og målgruppen har dog ændret sig med årene. Det kan du læse mere om i afsnittet om vores historie.

Det er Mændenes Hjems formål at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til et mangfoldigt samfund.

Det gør vi ved at arbejde skadesreducerende og tilbyde en bred vifte af tilbud. Tag over hovedet, mulighed for stofindtag i sikre og trygge omgivelser, udlevering af rene nåle og andre hjælpemidler, socialrådgivning, sundhedsydelser, måltider, brobygning til det etablerede social- og sundhedssystem samt meget, meget mere.

Mændenes Hjem består af en lang række forskellige tilbud; et herberg, en boafdeling, et kontaktsted, to stofindtagelsesrum, flere sundhedsklinikker, en cafe samt en natcafe for kvinder. Desuden er der tilknyttet en frivillig læge- og tandlægetjeneste. Afdelingerne har varierende målgrupper og formål, så læs mere under de forskellige afdelinger for mere information om dagligdagen og arbejdet.

Mændenes Hjem er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Københavns kommune efter § 101, § 107, § 108 og § 110 i Lov om Social Service.

På de forskellige tilbud er der tilsammen omkring 275 ansatte og et skiftende antal frivillige. Der er desuden cirka 45 frivillige læger og tandlæger tilknyttet Mændenes Hjem.