Fra d. 16-11 til d. 22-11 foregår der en ombygning i SKYEN ved Mændenes Hjem.

Ombygningen skyldes et påbud fra arbejdstilsynet, og skal skabe bedre rammer med mindre røg for både personale og brugere.

SKYENs rygerum er derfor lukket i denne uge.

For at mindske de gener dette måtte medføre, bytter vi om på åbningstiderne i SKYEN og stofindtagelsesrummet på Halmtorvet. Det vil sige at stofindtagelsesrummet på Halmtorvet i denne periode vil have åbent fra klokken 07.45 til 06.30 og SKYENS injektionsrum vil i perioden have åbent fra kl. 11.30 til kl. 19.45.

På den måde håber vi at kunne imødekomme efterspørgslen efter stofindtagelsespladser og på den måde mindkse generne for både brugere og naboer.

Fra den 23-11 vender vi tilbage til normale åbningstider i de to tilbud.