Cafe Klare har i samarbejde med WeShelter modtaget en toårig bevilling til at afprøve, hvordan tidligere hjemløse og/eller kriseramte kvinder kan fungere som frivillige peer-støtter for nuværende brugere af Cafe Klare.  Peer-to-peer-metoden, hvor fælles erfaringer er i centrum, er udbredt inden for psykiatrien, men endnu ikke afprøvet på hjemløseområdet i Danmark. Projektet er implementeret på Cafe Klare og på Herberget Kollegiet gl. Køge Landevej og er et af 10 projekter, der er finansieret af puljen ”Deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere”.

Formålet med projektet er at klæde tidligere brugere af Cafe Klare på til at yde støtte til nuværende brugere. En peer-støtte adskiller sig fra andre frivilligindsatser, fordi den hjemløse mødes af et menneske, der har stået i samme situation. Herigennem kan den frivillige trække på egne erfaringer og fungere som en positiv rollemodel, der kan åbne for en fælles forståelse og tillidsforhold. Håbet er at fremme en positiv udvikling hos Cafe Klares brugere, og  udvikle nye kompetencer og positiv identitet hos peer-støtterne.

Anita Damkjær Eriksen er ansat som projektmedarbejder på Peer-projektet på Cafe Klare.