Mændenes Hjem søger ildsjæl med iværksættergen til opstart af metodeudviklingsprojektet ´Social Frikort Vesterbro´

 

Om jobbet

Mændenes Hjem søger en projektleder til metodeudviklingsprojektet ´Social Frikort Vesterbro´. Projektet er et lokalt metodeudviklings- og implementeringsprojekt til forankring af Det Sociale Frikort, der trådte i kraft d. 2. januar 2019 og løber til udgangen af 2020.

I første omgang, er der tale om en tidsbegrænset stilling på 2 måneder, hvor vi vil tage de første skridt i samarbejdsprojektet, der skal undersøge mulighederne med det sociale frikort på Vesterbro.

Det er vores forhåbning, at vi får fondsstøtte fra 1. juli til at komme i gang med projektet for alvor. Stillingen kan forlænges, hvis fondsstøtten kommer i hus.

 

Om projektet

Mændenes Hjem har i samarbejde med Reden København, Gadejuristen, Brugernes Akademi, Københavns Kommunes Hjemløseenhed samt Kødbyens Ejerforening søgt om fondsstøtte til et projekt, hvor det overordnede formål er at udvikle en jobbørs, hvor socialt udsatte kan matches let og ikke-bureaukratisk med opgaver fra lokale private og offentlige virksomheder og aflønnes indenfor rammerne af det Sociale Frikort.

Projektet består i aktivt at opsøge borgere blandt Brugernes Akademis brugere og medlemmer samt Redens & Mændenes Hjems brugere og søge socialt frikort sammen med dem i samarbejde med Københavns Kommune.

Projektets anden del består i at opsøge de lokale offentlige og private virksomheder for at fortælle om mulighederne med det sociale frikort og sammen med dem udvikle et samarbejde om en simpel og effektiv måde at få rekrutteret borgere til løsning af virksomhedens ad hoc arbejdsopgaver.

Målet med jobbørsen er udvikle en økonomisk bæredygtig model for matchning af jobs og borgere, som er i målgruppen for det sociale frikort.

 

Om ansøgeren

Du skal synes, det er spændende at gå nye veje og tænke ud af boksen, og har du erfaring med projektledelse og netværksdannelse er det en fordel. Det er afgørende, at du har erfaring med eller interesse for målgruppen socialt udsatte, ligesom erfaring med at samarbejde med virksomheder og formidling er væsentlige kompetencer.

Du skal

  • Trives med at have overblik og skabe struktur
  • Have gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt
  • Have evne til selvstændigt, kreativt og initiativrigt arbejde
  • Være dygtig til at samarbejde
  • Have drive og interesse for målgruppen

 

Vi kan tilbyde

En spændende hverdag i en organisk organisation

Stor indflydelse på projektets form og indhold

Et arbejde hvor du kan være med til at gøre en forskel til gavn for nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark

 

Om stillingen i øvrigt

Der er tale om en projektstilling fra 1. maj, 2019 til 1. juli, 2019, med mulig forlængelse til d. 31.12.2020.

Ansøgning sendes til forstander Ivan Christensen, ic@maendeneshjem.dk.

Ansøgningsfrist er torsdag den 25. april. Samtaler afholdes mandag den 29. april.

Fondsansøgning og stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved at kontakte Ivan Christensen.