Vi søger en socialrådgiver til Mændenes Hjems Kontaktsted – et ganske særligt job på et helt specielt sted. Mændenes Hjems Kontaktsted er et døgnåbent akuttilbud til hjemløse og udsatte stofbrugere. Det er her, du træder ind, når du åbner døren til Mændenes Hjem. Døren går op omkring 2700 gange om døgnet og der er omkring 550 forskellige brugere i det tidsrum. Du ved aldrig, hvem der træder ind ad døren og hvilken hjælp de har behov for – nogle vil bare varme sig og spise lidt mad, andre gange skal du konfliktmægle, hjælpe med et akut behov, sagsbehandle eller skabe kontakt til en af vores mange samarbejdspartnere.

Kontaktstedet tilbyder stabilitet, kontakt og støtte til at leve et mindre udsat liv. Som socialrådgiver i dagvagt skal du være den, der samler trådene fra døgnets begivenheder og formidler kontakt til relevante samarbejdspartnere fra f.eks. hjemløseenheden, rådgivningscentre, kommuner, sundhedstilbud og psykiatri. Samtidig skal du være en synlig og tilgængelig medarbejder, som også udfører daglige praktiske opgaver.

Brugerne lever meget udsatte liv og lever med afhængighed, hjemløshed, psykisk og fysisk sygdom og mange andre svære livsvilkår. Det giver en uforudsigelig og til tider kaotisk dagligdag. Til gengæld er her mange knus og varme relationer, et stærkt sammenhold samt stor fleksibilitet og vilje til udvikling. Som socialrådgiver er det din fornemmeste opgave at sikre, at vi leverer det bedste tilbud til brugerne. De skal mødes med et højt fagligt niveau, og her skal samtidig være masser af omsorg og rart at være. På individniveau er arbejdsopgaverne knyttet til konkrete kontakter og forløb med brugere. Der kan både være tale om langvarige og komplekse forløb, der indeholder en vifte af sociale problematikker hos den enkelte, og om kortvarige kontakter hvor der løses en konkret problemstilling her og nu. Problemstillingerne kan for eksempel vedrøre boligsituation, job, økonomi, pension, familieforhold, rusmiddelafhængighed mv.

De brugere, der kommer i Mændenes Hjems tilbud, mangler ofte overblik over egen situation, og det kan være vanskeligt at se den umiddelbare løsning. Derfor er det væsentligt, at du er initiativrig, opsøgende og handlingsorienteret i forhold til en fleksibel problemløsning. Af og til er du den eneste person, der hjælper, mens det i andre tilfælde handler om at koordinere en indsats. Der vil ikke kun være din faglighed som bliver sat i spil, men også din personlighed og brugertilgang. Med det brede samarbejde er det desuden væsentligt, at du er skarp i forhold til at overholde regler for samtykke og GDPR, ligesom det er væsentligt, at du kan dokumentere sagligt og grundigt i elektroniske journalsystemer.

Mændenes Hjem skal renoveres til efteråret og derfor vil Kontaktstedet stå over for nogle forandringer i forhold til lokalitet og arbejdsopgaver. Det vil dog ikke påvirke dine arbejdstider, som vil være 32 timer ugentligt i dagtimerne.

Du er velkommen at kontakte afdelingsleder Tummas Olsen på 22692914 eller på: tjo@maendeneshjem.dk

Ansøgningen sendes også til tjo@maendeneshjem.dk.

Ansøgningsfrist er 21. februar kl. 12 og tiltrædelse den 01. april 2020.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Vi forventer at holde samtaler i uge 9.