Café Klare samarbejder med Region H., i et projekt om sygdomsindsigt og adgang til udredning, behandling og hjælp for hjemløse og udsatte kvinder.

Er du den sygeplejerske, der kan skabe relationer til hjemløse kvinder og motivere dem til at få hjælp til deres psykiske lidelser? Kan du klæde dine socialfaglige kolleger på til bedre at kunne arbejde med kvindernes sygdomserkendelse og motivation for behandling?

Så er du måske Cafe Klares nye sygeplejerske og projektleder.

Café Klare er en natcafé for hjemløse kvinder. Her sover hver nat omkring 20 kvinder. Den altoverskyggende problemstilling for brugerne er psykisk sygdom. Omkring 80 % af Café Klares brugere har alvorlige psykiske vanskeligheder og omkring 40 % har en psykoselidelse. Mange af kvinderne er ikke udredt, og deres psykiske og psykiatriske lidelser er u-diagnosticerede og kvinderne mangler forståelse af eget sygdomsbillede.

Café Klares kvinder kæmper ud over deres psykiske lidelse ofte med hjemløshed, kaotisk tilværelse, misbrug, dårlige erfaringer med sociale systemer og deraf følgende systemangst eller -modvilje.

I Café Klare vil vi videreføre et projekt, der arbejder målrettet med kvindernes sygdomserkendelse og deres motivation til at få hjælp til bedre psykisk trivsel og de sociale tilbud i øvrigt. Med projektet ønsker vi at blive bedre til at motivere kvinderne til at tage imod hjælp til deres psykiske mistrivsel og at skabe et format for intern undervisning af kollegerne i håndtering af kvindernes psykiske udfordringer.

I projektet er det et mål, at medarbejderne på Café Klare skal blive bedre til samtaleteknikker med fokus på sygdomserkendelse og metoder til motivation.

Projektets mål på brugerniveau er at sørge for færre tvangsindlæggelser i Cafe Klare, flere bæredygtige brobygninger til botilbud og, at kvinderne får bedre møder med psykiatrien.

Dine opgaver er tredelt. Dels er den brugerrettet, hvor du bruger tid med kvinderne. Du skal blandt andet fungere som kvindernes håndholdte brobygger til psykiatrien og skabe en bedre og mindre turbulent relation til psykiatrien. Dels skal du være den fagperson inden for psykiatrien, som dine kolleger kan få sparring og undervisning hos.

Sidst, men ikke mindst, skal du kunne varetage projektlederrollen og i tæt samarbejde med Café Klares leder sikre projektets fremdrift og dokumentation samt metodeudvikle på, hvordan man i et socialfagligt tilbud kan arbejde mere bevidst med psykiske og psykiatriske lidelser og undervise og opkvalificere dine kolleger i metoderne. Du er den eneste sygeplejerske på Café Klare, men der er sygeplejersker på Mændenes Hjems andre afdelinger, som du kan sparre med. Psykiatrisk gadeplansteam kommer tillige på opsøgende besøg på Café Klare én gang ugentligt.

Du skal have vægtig erfaring fra psykiatri eller socialpsykiatri og gerne også fra arbejde med udsatte mennesker. Du skal være i stand til gennem længerevarende relationer at opbygge den nødvendige tillid, som gør det muligt at snakke med kvinderne om deres symptomer. Du skal være god til at dele ud af din viden på en respektfuld måde, så dine kolleger har oplevelsen af en positiv læresituation. Du skal være en god kollega, der finder mening i arbejdet med en yderst udsat målgruppe. Og du skal påregne noget aftenarbejde og fleksibilitet i arbejdstid.

Vi lønner efter gældende overenskomst og kvalifikationer.

Projektperioden er 1,5 år.

Ansøgningsfrist: Vi holder samtaler løbende. Ansøgningen sendes til shc@maendeneshjem.dk.

Du er velkommen til at kontakte leder af Café Klare Sarah Højgaard Cawood på shc@maendeneshjem.dk eller 24 46 46 15 med uddybende spørgsmål til stillingen.

Sygeplejerske med erfaring inden for psykiatri søges til projektstilling i Café Klare | Jobannonce | Jobindex