Er du en ildsjæl med interesse, lyst og overskud til at arbejde med nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark? Vil du være med til at yde en vigtig social- og sundhedsfaglig indsats? Er du psykisk robust, god til at navigere og holde hovedet koldt i et ofte hektisk miljø?

Mændenes Hjem søger en sygeplejerske til Stofindtagelsesrummet SKYEN til en fuldtidsstilling, 37 timer om ugen.

Vi kan tilbyde:

 • En spændende arbejdsplads med en gruppe dygtige og dedikerede kollegaer.
 • Et udviklingsprojekt hvor medarbejderne har stor indflydelse på udviklingen af tilbuddet.
 • Oplæring, faglig sparring, månedlig supervision og tema/mødedage.
 • Tæt samarbejde, vidensdeling og sparring i et engageret tværfagligt miljø.
 • Et arbejde hvor du kan være med til at gøre en forskel til gavn for nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark.

Vi forventer, at du:

 • Har høj faglighed og er etisk velfunderet i det sundhedsfaglige og sundhedspædagogiske arbejde.
 • Har interesse for og synes det giver mening at arbejde ud fra en skadesreducerende tilgang.
 • Er rummelig, kan håndtere dagens store og små udfordringer og stadigvæk have evnen til at navigere i det uforudsigelige rum og ofte meget hektiske miljø.
 • Har erfaring med og kendskab til dokumentation og metodeudvikling.
 • Trives med udviklingsprojekter, hvor alt ikke er givet på forhånd.
 • Er nysgerrig, interesseret i målgruppen og optaget af deres sociale- og sundhedsfaglige problemstillinger.
 • Har overskud, gode kommunikationsevner og humor.

Relevant erfaring med målgruppen og kendskab fra arbejdet på udsatteområdet vil være en fordel.

Stillingerne besættes på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte ansøgers kompetencer i forhold til opgaven. Hvis man ikke bliver indkaldt til en samtale, er man ikke kommet i betragtning til stillingerne.

Arbejdstiden: Er i dag- og aftenvagter, i tidsrummet mellem kl. 07.30-24.00, samt weekendarbejde hver tredje uge.

Arbejdet tilrettelægges, så alle medarbejdere kender og kan indgå i flere funktioner på Mændenes Hjem for at sikre variation i den enkelte medarbejders opgaver og arbejdsdag og for at mindske sårbarheden.

Tiltrædelse: D. 01.12. 2016.

Løn: Efter gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd (DSR), plus tillæg.

Ansøgning sendes på E-mail til: Afdelingsleder Rasmus Koberg Christiansen på: rkc@maendeneshjem.dk

Ansøgningsfrist: Søndag d. 23.10.2016. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43.

Hvis du ikke bliver indkaldt til en samtale, er du ikke kommet i betragtning til stillingen.

Yderligere information samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos:

 

Mændenes Hjem er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Københavns kommune. Mændenes hjem driver en række social og sundhedsfaglige tilbud på Vesterbro i København efter § 101, § 107, § 108 og § 110 i Lov om Social Service. Desuden driver Mændenes Hjem Den Runde Firkant samt Café Klare, Natcaféen for kvinder. Mændenes Hjem er en del af WeShelter. Dagligt er Mændenes Hjem i kontakt med 5-600 forskellige borgere, der lever i en udsat livssituation, ofte berørt af stofafhængighed, hjemløshed mv.