Mændenes Hjem siger mange tak til varelotteriet, som har doneret 40.000 kroner til vores genanvendelsesprojekt, der skaber meningsfuld beskæftigelse for socialt udsatte. Hver en krone gør en forskel.