TØJPROJEKTET – Et genanvendelsesprojekt

Her er det muligt, at læse lidt om baggrunden for Mændenes Hjem’s Tøjprojekt og som resultat heraf; genbrugsbutikken Solodaritet.

Mændenes Hjem’s Tøjprojekt bygger på tre grundlæggende elementer; Uddeling af tøj til Mændenes Hjems beboere og gæster, støttet beskæftigelse for socialt udsatte mennesker og aktive stofbrugere på Indre Vesterbro, samt den mest hensigtsmæssige genanvendelse af tøj og tekstiler.

For at hele Tøjprojektet kan dreje rundt, er vi afhængige af, at folk og virksomheder ønsker, at donere tøj til Mændenes Hjem.

Der kan afleveres tøj i Kontaktstedet som har åbent alle døgnets timer.

Baggrund:

Hvert år skiller danskerne sig af med utrolig meget tøj på landsplan, og mindst 40.000 ton anslås at blive smidt ud til forbrænding (kilde: DAKOFA (s.57), Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer).

Tekstilers genbrugs- og genanvendelsespotentiale udnyttes dermed langt fra optimalt. Tøjet ender ofte i skraldespandene, fordi det er svært for borgere at finde steder at aflevere brugte tekstiler – dette oplever værestederne på Vesterbro på nærmeste hold. Mange lokale afleverer brugte tekstiler i håb om at det kan bruges af andre, så man på den måde bidrager til bæredygtig grøn og social bevidsthed i samfundet

Tøjprojektet sigter derfor efter at kunne give lokale beboere på Indre Vesterbro mulighed for:

  • at kunne aflevere deres brugte tekstiler på en nem måde.
  • at hjælpe til med, at give socialt udsatte og aktive stofbrugere på Mændenes Hjem’s tilbud et bedre udvalg af tøj
  • at købe tøj i genbrugsbutikken Solodaritet og dermed bidrage til meningsfuld beskæftigelse for socialt udsatte og aktive stofbrugere i form af sortering af tøj.

Hele Tøjprojektet er derfor også baseret på de store mænger af brugt tøj fra private og virksomheder, som doneres til Mændenes Hjem.

Der ligger en stor sorteringsopgave i at modtage alt det tøj. Meget kan ikke bruges, dels på grund af tøjets beskaffenhed (det kan for eksempel være, at tøjet er hullet, gammeldags, ikke falder i målgruppens smag, ikke passer til livet på gaden, eller størrelsen slet ikke passer mv.) og denne opgave besværliggøres yderligere, grundet meget begrænset opbevaringsplads på Mændenes Hjem.

Personalet på Mændenes Hjem’s Kontaktsted som modtager tøjet, har samtidigt mange akutte, faglige opgaver med brugergruppen, så det kan være svært, at finde tid – og plads til, at sortere større mængder tøj på Mændenes Hjem.

Tøjet fragtes derfor fra Mændenes Hjem til vores nærtliggende Tøjdepot. På Tøjdepotet sorteres tøjet efter størrelse, art og stand og tilbageleveres til Mændenes Hjem, som herefter kan udlevere det til beboere og brugere af Mændenes Hjem’s tilbud. Man kan således som bruger af Mændenes Hjem komme direkte ind fra gaden og få gratis og rent tøj, hvis man eksempelvis har mistet sine ting eller ens tøj er i stykker, tilsølet eller lignende.

Dette tilsammen danner baggrunden for Mændenes Hjem’s Tøjprojekt.

Aktører:

I Tøjprojektet deltager forskellige aktører. Aktørerne udgøres af alt fra mennesker og virksomheder som donerer tøj til projektet – til ansatte og frivillige organiseret af Mændenes Hjem samt gæster og brugere af Mændenes Hjem’s tilbud. Hele Tøjprojektet er organiseret gennem Beskæftigelsen – den kan du læse mere om hér.

Til sammen er de forskellige aktører med til at løse opgaven med; at få genanvendt tøj og tekstiler på den mest hensynsfulde, effektive og bæredygtige måde.

Efter afleveringen af dit tøj:

Efter modtagelsen på Mændenes Hjem, fragtes tøjet over til vores Tøjdepot i den brune kødby, hvor tøjet sorteres og vurderes efter tre prioriterede kategorier. De tre respektive kategorier i prioriteret rækkefølge hedder:

1) Tøj til brugere af og beboere på Mændenes Hjem’s tilbud.

2) Tøj til videresalg i genbrugsbutikken Solodaritet.

3) Overdragelse af tøj til relevante organisationer, projekter og andre eksterne partnere.

Efter sorteringen af tøjet på Tøjdepotet, skal det sorterede tøj fragtes til de steder som de sorterede kategorier repræsenterer. Tøjet som passer i Mændenes Hjem’s tøjudlevering opmagasineres på Tøjdepotet, hvorefter det fragtes over på Mændenes Hjem og bliver tilgængeligt i tøjrummet og dermed genanvendes direkte. Denne kategori prioriteres først, da behovet er stort og har direkte indflydelse på de berørtes dagligdag.

Tøj som falder uden for denne kategori, men vurderes egnet til videresalg i genbrugsbutikken Solodaritet, sorteres i en kategori for sig. Her vil tøjet også blive genanvendt direkte gennem et salg til private, som dermed også udgør det økonomiske grundlag for, at Tøjprojektet i sidste ende kan blive økonomisk bæredygtigt. Butikken organiseres gennem Mændenes Hjem og ansatte herunder og salget i butikken varetages af frivilligt engagerede.

Salget af tøj i butikken Solodaritet, skal finansiere udgifterne i forbindelse med projektet og et eventuelt overskud vil blive overført til Beskæftigelsen og dermed andre projekter der benytter sig af brugerinddragelse og støttet beskæftigelse.

Den sidste sorteringskategori indebærer det tøj som ikke passer ind i målgruppen og som ikke vurderes egnet til salg i Solodaritet. Denne kategori repræsenterer det sidste led i genanvendelsestanken, hvor alt det tøj som vi i Mændenes Hjem’s regi, ikke har kapaciteten til at genanvende på den mest hensigtsmæssige måde, må overlades til andre projekter/organisationer og til syvende og sidst en ekstern partner, som derefter genanvender tøjet i udlandet eller i sidste ende, i en tekstilmølle, hvor tøjfibrene optrevles for, at kunne genbruges i andre tekstiler.

De tre forskellige kategorier og sorteringen af tøjet repræsenterer dermed de tre grundelementer som er fundamentet i Tøjprojektet; Tøj til udlevering på Mændenes Hjem’s tilbud, tøj til salg i Solodaritet – som skaber et økonomisk grundlag for at kunne brugerinddrage og tilbyde støttet beskæftigelse af socialt udsatte og/eller aktive stofbrugere samt overdragelsen af tøj og tekstiler til eksterne partnere med kapacitet til at genanvende mest hensigtsmæssigt.

Brugerinddragelse:

Mændenes Hjem har siden begyndelsen af 2015 drevet et beskæftigelsesprojekt, der har fokus på at skabe meningsfuld beskæftigelse for udsatte mennesker. Gennem positive erfaringer med brugerinddragelse på vores cafeer og væresteder, er vi lykkedes med at få udsatte borgere i støttet beskæftigelse. Det at indgå i et socialt arbejdsfællesskab hvor man er betydningsfuld og har en vigtig rolle, bidrager til en (re)socialisering i samfundet, og de som deltager oplever et løft i deres tilværelse. Deltagerne i Beskæftigelsen er socialt udsatte voksne, der opholder sig i og omkring Indre Vesterbro. Nogle er stofafhængige, nogle bor på Mændenes Hjem, mens andre er hjemløse – fælles for de deltagende er, at de nyder at have en meningsfuld beskæftigelse at tage sig til.

Denne meningsfulde beskæftigelse er et af de bærende elementer i Mændenes Hjem’s tøjprojekt. Det er vores forhåbning, at projektet kan være med til, at give de som deltager gennem Beskæftigelsen nogle faste rammer med meningsfulde opgaver. Samtidigt er det vores håb at de som deltager vil udvikle et større ejerskab i Tøjprojektet og i takt med dette; at kunne løfte opgaven om, at vidensdele med de andre deltagende.

I tøjprojektet er de, der deltager gennem Beskæftigelsen med til, at sortere tøjet og drive stedet Tøjdepotet, som et centralt element i Tøjprojektet, da al sortering af indleveret tøj til Mændenes Hjem foregår her.

Der er daglig aktivitet mellem klokken 10-13 i Tøjdepotet for de som deltager gennem Beskæftigelsen. I projektet forventes det, at de deltagende indgår i et arbejdsfællesskab med fokus på, at kunne deltage efter evne og samtidigt rumme de andre deltagende i projektet, både ansatte og frivilligt engagerede. Fællesskab og den sociale relation er af afgørende betydning i Mændenes Hjem’s Tøjprojekt.

De som deltager gennem Beskæftigelsen modtager en arbejdsdusør på 25 kroner i timen før skat for deres indsats, en takst og en ydelse der er fastsat af servicelovens §§ 103-106.

SOLODARITET:

Som et led i genanvendelsen af tøj og tekstiler og som indtægtskilde til at Mændenes Hjem’s tøjprojekt kan løbe rundt, er genbrugsbutikken Solodaritet etableret på adressen Istedgade 23.

Solodaritet udgør det finansielle grundlag for, at de der deltager gennem Beskæftigelsen kan aflønnes, ligesom den er grundlaget for, at de faste udgifter der hører til projektet kan afholdes.

Køber du tøj i Solodaritet er du dermed en aktiv del af, at kunne tilbyde en støttet beskæftigelse til de af Mændenes Hjem’s gæster og brugere som ønsker at deltage i Tøjprojektet. Det er vores erfaring at brugere af Mændenes Hjem’s tilbud føler ejerskab og stor glæde ved etableringen af Solodaritet. Derfor er butikken heller ikke nogen almindelig genbrugsbutik, hvilket fint eksemplificeres ved placeringen op ad stofindtagelsesrummet Skyen.

I butikken kan du finde det tøj som vurderes til ikke at passe på Mændenes Hjem’s brugere og gæster. Tøjet er sorteret af de som deltager gennem Beskæftigelsen og i butikken står der frivilligt engagerede mennesker, parate til at skubbe tøjet over disken, i en direkte genanvendelse af tøjet og dermed til gavn for både mennesker og miljø.

Butikken er åben alle hverdage 13-17.30 og på lørdage fra 11-15.30.
Der er lukket søndage og helligdage.

Hvis du ønsker at holde dig opdateret på Solodaritets kan du følge aktiviteten på facebook: https://www.facebook.com/solodaritet/ eller på instagram @solodaritet23

Ønsker du at være frivillig kan du læse mere hér.