Et ny dialog-filmprojekt skal sætte fokus på Vesterbro og Vesterbros udvikling.

“Vesterbro  – hvem er du, og hvor går du hen?”, er projektets titel.

Er Vesterbros ånd død og er her blevet for pænt efter byfornyelsen? Nej, men her er heller ikke som i gamle dage. Alle som bor og kommer på Vesterbro er inviteret til at være med til debatten og nuancere fortællingen om Vesterbro.
Hvordan oplever ”gamle” vesterbroere, dvs. folk som har boet på Vesterbro i over 25 år, byfornyelsen, og hvilke tanker har de om den? Har Vesterbro forandret sig til det uigenkendelige? Hvad er en Vesterbroidentitet? Er den der stadig? Har Istedgade overgivet sig? Er fremskridtet sket på bekostning af mennesket og det sociale liv? Disse og mange andre spørgsmål vil være oplæg til debat, når dialog-filmprojektet Vesterbro – hvem er du, og hvor går du hen? indbyder til film og debat om Vesterbros forandring set med ”gamle” vesterbroeres øjne.
Dialog-filmprojektet Vesterbro – hvem er du, og hvor går du hen? handler om de vidt
forskellige grupper, som bor og færdes på Vesterbro, de mange stemmer og synspunkter
omkring Vesterbro som en bydel i hastig forandring som følge af byfornyelse og ændret
beboersammensætning, om Vesterbros udvikling og identitet. Projektet løber frem til
efteråret 2017 og er opdelt i 4 dele:
Del 1: ”Vesterbros forandring”
Del 2: ”Den hippeste bydel”
Del 3: ”Gadens folk”
Del 4: ”Den fælles dialog”

 
Del 1: “Vesterbros forandring” set med ”gamle” vesterbroeres øjne finder sted:
24. november – 20.00-22.00. Kristkirken, Enghave Plads 18
30. november – 19.30-21.30. Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4
8. december – 19.00-21.00. Enghave Kroen, Sønder Boulevard 135
Projektet har til formål at skabe en dialog om Vesterbro og de forskellige mennesker, der
hører til hér, om hvordan forskellighed og fællesskab kan trives side om side, og om der
kan sættes ord på en fælles Vesterbro-identitet, der inkluderer alle.
Vesterbro – hvem er du, og hvor går du hen? er et samarbejde mellem to vesterbroske
virksomheder, Historiefabrikken og Coexist. Projektet er støttet af Vesterbro Lokaludvalg.
Samarbejdspartnere omfatter Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Settlementet, Mændenes
Hjem og Kristkirken.

 

Læs mere: https://www.facebook.com/vesterbrohvemerdu/?fref=ts