OBS: STILLINGEN ER BESAT

 

Mændenes Hjem søger projektleder til et stoftestprojekt.

Projektet skal tilbyde test til stofbrugere af renhed og tilsætningsstoffer i narkotika på gadeplan samt indsamle viden og erfaringer til Mændenes Hjem og det faglige felt indenfor det social- og sundhedsfaglige område.

Projektlederen er ansat 15 timer ugentligt i en projektansættelse der løber i 12 måneder. Det vil være muligt at supplere stillingen med andre arbejdsopgaver i Mændenes Hjem.
Projektet er et pilotprojekt, og der har aldrig tidligere været gennemført systematisk stoftest på gadeplan, så der vil være stor mulighed for selv at præge alle dele af projektet.
Arbejdsopgaverne vil blandt andet bestå af:

 • Projektudvikling og projektdesign.
 • Research og afprøvning af stoftestmetoder
 • Udvikle praktikken omkring stoftestmetoder, herunder oplæring af kolleger, indkøb af udstyr, tekniske opdateringer af udstyr mm.
 • Teste renhed og indhold af illegale stoffer i miljøet omkring Mændenes Hjem
 • Udvikling af projektets dokumentationssystem
 • Løbende dokumentere, opsamle og analysere data
 • Afrapportere til fonde, offentlighed og faglige felt både i form af artikler, evaluering, slutrapport samt deltagelse med oplæg i konferencer, faglige sammenhænge mm.
 • Etablering, koordinering og servicering af faglig referencegruppe.
 • Tæt samarbejde med politi, øvrige samarbejdspartnere samt ledelse og øvrige personale i Mændenes Hjems tilbud.
 • Økonomistyring og budgettering

 

Kandidaten skal:

 • Have akademisk baggrund indenfor det social- sundheds- eller naturvidenskabelige.
 • Være på forkant med udviklingen af det sociale og sundhedsfaglige arbejde i forhold til mennesker, som lever udsat berørt af hjemløshed, stofafhængighed mv.
 • Have viden om videnskabsteori og projektdesign
 • Have kendskab til og erfaring med målgruppen
 • Interesse i at arbejde skadesreducerende
 • Kunne arbejde fleksibelt, da nogle af arbejdstimerne vil ligge aften/nat/weekend
 • Have projektlederkompetencer og erfaring med økonomistyring
 • Kunne arbejde yderst selvstændigt, særligt i forhold til projektdesign, dokumentation, metode og afrapportering.

Ansøgningsfrist er den 14. december, 2016 og samtaler forventes afholdt i uge 51. Tiltrædelse 1. januar eller 1. februar alt efter aftale. Ansøgning sendes til forstander Ivan Christensen på ic@maendeneshjem.dk.
Spørgsmål og stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sundhedsfaglig leder Michael F. Pedersen på mf@maendeneshjem.dk.